Додаток №375

Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України

від 06 квітня 2016 р. № 375

 

Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

 

Науково-методична комісія 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій

 

    Підкомісія 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

 

1.                   

Дубовой Володимир Михайлович

завідувач кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету

2.                   

Ельперін Ігор Володимирович

завідувач кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Національного університету харчових технологій

3.                   

Жученко Анатолій Іванович

завідувач кафедри автоматизації хімічних виробництв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

4.                   

Карянський Сергій Анатолійович

декан факультету автоматики Національного університету «Одеська морська академія»

5.                   

Лисенко Віталій Пилипович

завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І. І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України

6.                   

Максимов Максим Віталійович

завідувач кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Одеського національного політехнічного університету

7.                   

Матіко Федір Дмитрович

заступник директора інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка»

8.                   

Фірсов Сергій Миколайович

завідувач кафедри електротехніки Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 

Головою підкомісії обрано завідувача кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Національного університету харчових технологій проф. Ельперіна Ігоря Володимировича.

 

Основною задачею підкомісії є розробка стандартів освіти для спеціальності Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та спеціалізацій для освітніх рівнів бакалавр, магістр і PhD (доктор філософії)

Comments