Про спеціальність

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Нині важко уявити сучасне життя без використання автоматизованих пристроїв і систем. У побуті вони полегшують нам життя, а на виробництві забезпечують отримання високоякісної продукції. Тому, незважаючи на складну економічну ситуацію, на підприємствах різних галузей промисловості продовжуються роботи з автоматизації всіх ланок виробництва.


Для вирішення різноманітних задач з проектування, впровадження і експлуатації сучасних систем автоматизації необхідні висококваліфіковані спеціалісти. Нині підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється у 50 технічних університетах та академіях України. Вони використовують загальні навчальні стандарти. Це засвідчує той факт, що дана спеціальність є універсальною.

Автоматизація – галузь науки і техніки, яка постійно розвивається. У зв’язку з цим постійно змінюються вимоги до змісту і рівня підготовки фахівців з цієї спеціальності, але головною вимогою є та, що в ній використовуються найсучасніші досягнення науки та техніки. Особливо це стосується широкого використання в сучасних системах автоматизації компۥютерно-інтегрованих технологій.

На сьогодні практично усі сучасні системи автоматизації − це ІТ-технологічні системи. Саме тому нова назва спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» повністю відповідає суті підготовки фахівців і завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції, яка полягає у повній інтелектуалізації засобів автоматизації і взаємодії пристроїв і систем через Інтернет.

Для розробки таких систем необхідні інтегровані знання з автоматизації, інформаційних технологій та програмування, які поєднані у спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Якщо уважно проаналізувати, які функції сьогодні повинна виконувати сучасна система автоматизації і яким чином це забезпечується, можна переконатись, що практично на всіх стадіях розробки і підтримання працездатності сучасних систем автоматизації використовуються інформаційні технології. Процедури програмування починаються з технічних засобів автоматизації, які все більше мають ознаки «інтелектуальних», які потребують необхідності програмування. Особливу увагу заслуговують промислові мікропроцесорні контролери, які є центральною частиною системи автоматизації і в яких реалізуються складні алгоритми управління з використанням технологічних мов програмування. Враховуючи те, що сьогодні практично всі робочі місця обладнанні комп'ютерною технікою, особливої уваги заслуговує вміння програмувати систему візуалізації автоматизованого робочого місця оператора технолога.

           

Отже, сучасний фахівець в галузі автоматизації повинен знати і вміти професійно використовувати різноманітні комп’ютерні технології і досить складне спеціалізоване програмне забезпечення.