Чому саме у нас?

ЧОМУ САМЕ У НАС ДОЦІЛЬНО НАВЧАТИСЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМПۥЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

1.     Великий досвід підготовки фахівців в галузі автоматизації.

Національний університет харчових технологій був одним з перших в Україні, в якому у 1959 р. було розпочато підготовку фахівців у галузі автоматизації, хоча роботи в галузі автоматизації виконувались в університеті (тоді інституті) ще в 1937 – 1959 роках і здійснювались у двох напрямах: створення необхідних технічних засобів, передусім первинних перетворювачів та створення і впровадження систем автоматизації.

З часу свого утворення кафедра пройшла два періоди розвитку: перші 30 років пов'язані з традиційним напрямом автоматизації технологічних процесів, а останні роки – з автоматизацією цих процесів на базі комп'ютерно-інтегрованих технологій. Саме в нашому університеті в 2002 р. було започатковане відкриття нової спеціальності – «Компۥютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва», яка швидко поширилася серед інших ВУЗів України.

З початку впровадження в системи автоматизованого управління мікропроцесорної управляючої техніки викладачі кафедри, одні з перших, почали широке впровадження цієї техніки у навчальний процес і у виробництво. Практично всі найсучасніші види мікропроцесорних промислових контролерів були задіяні у навчальному процесі. Крім того кафедра, одна з перших в Україні, почала активно використовувати компۥютерну техніку і комп’ютерні технології. На кафедрі вперше в університеті почали використовуватись персональні комп’ютери.

Саме тому, наряду з класичними дисциплінами підготовки фахівців в галузі автоматизації велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій: «Комп’ютерні технології та програмування», «Сучасні засоби мультимедіа», «Технологія об’єктно-орієнтованого програмування», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Програмування систем візуалізації», «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління», «Промислові мережі», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем управління», «Системи автоматизованого проектування», «Організація баз даних та знань», «Комп'ютерні системи обліку і аудиту» та ін. Крім того, практично всі дисципліни вивчаються з використанням комп’ютерної техніки.

            Отже, сучасний фахівець в галузі автоматизації повинен знати і вміти професійно використовувати різноманітні комп’ютерні технології і досить складне спеціалізоване програмне забезпечення.

 

2.     Кадри вирішують все.

Підготовку фахівців в галузі автоматизації в університеті проводять випускові кафедри, до складу яких входять 6 докторів технічних наук, професорів і 15 кандидатів технічних наук, доцентів. Переважна більшість викладачів є випускниками нашого університету і виконали дисертаційні роботи на випускових кафедрах університету. За останні 10 років 15 викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації. Шість молодих викладачів працюють над докторськими дисертаціями.  Особливо важливо, що викладачі кафедр мають досвід практичного впровадження сучасних систем автоматизованого управління у виробництво.

3.     Високий рівень практичної підготовки

Родзинкою підготовки таких фахівців саме в нашому університеті є високий рівень практичної підготовки. Кожен випускник після закінчення вищого навчального закладу повинен відповісти на два запитання: «Що я знаю?» і «Що я вмію?». І якщо відповідь на перше запитання залежить тільки від сумлінності і старанності студента, то відповідь на друге, яке найбільш цікавить майбутнього роботодавця, залежить від рівня оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними і програмними засобами. Навчальні лабораторії випускових кафедр університету з цієї спеціальності мають одне із найкращих в Україні оснащення технічними і програмними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Honeywell,   Siemens,  Danfoss,  Open System,   FESTO,   Овен,   Мікрол,  Тера  та  ін.,  що забезпечує можливість майбутнім фахівцям  не тільки оволодівати грунтовними теоретичними знаннями, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується на ринку праці.

4.     Високий рівень забезпечення навчального процесу навчальною літературою.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців викладачами випускових кафедр видаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій і методичні рекомендації. Тільки за останні 10 років видано 5 підручників, 8 навчальних посібників і 30 конспектів лекцій. Крім того, у навчальний процес активно впроваджуються сучасні електронні навчальні підручники і посібники, віртуальні лабораторні роботи, дистанційна форма навчання.

5.     Робота студентських наукових товариств

На випускових кафедрах активно працюють студентські наукові гуртки, де студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал. Студенти сконструювали і виготовили 3D-принтер, на якому виготовляються деталі для інших пристроїв, у тому числі і для робота.

Наші студенти приймають активну участь у студентських фахових олімпіадах і конкурсах наукових робіт, де займають призові місця. 

 

 

Правильний вибір освіти – запорука успішності !

 
 

Якщо Ви бажаєте отримати:

-          якісну вищу освіту за спеціальністю, яка завжди була, є  і буде актуальною;

-          універсальну спеціальність, випускник з якої може працювати на підприємствах і установах всіх без виключення галузей промисловості;

-          спеціальність, яка поєднує в собі надсучасні досягнення у сфері науки, техніки та

програмування:

-          не тільки глибокі теоретичні знання в галузі автоматичного управління, а й набути практичних навичок роботи з технічним і програмним забезпеченням систем автоматизації, що так цінуються роботодавцями,

ми чекаємо на Вас!Ми шукаємо не просто абітурієнта -  ми шукаємо талановиту молодь.

Ми чекаємо на ВАС

 

 


Більш детальну інформацію Ви можете отримати на САЙТАХ:  факультету Автоматизації і комп’ютерних технологій - www.acs.nuft.edu.ua, університету - www.nuft.edu.ua