Дисципліни


Відображається 34 елементів
Назва дисципліниЛекторМетод забезпеченняСпеціальністьКурс
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва дисципліниЛекторМетод забезпеченняСпеціальністьКурс
АВП (Автоматизація виробничих процесів) брод Місюра М.Д. Автоматизація виробничих процесів брод 6.051701 «Харчові технології та інженерія»   
АВП (Автоматизація виробничих процесів) зерно  Автоматизація виробничих процесів зерн 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  
АВП (Автоматизація виробничих процесів) молоко  Автоматизація виробничих процесів мол 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  
АВП (Автоматизація виробничих процесів) м'ясо  Автоматизація виробничих процесів м'яс 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  
АВП (Автоматизація виробничих процесів) хліб  Автоматизація виробничих процесів хліб 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  
АВП (Автоматизація виробничих процесів) цукор  Автоматизація виробничих процесів цукор 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  
Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом Ельперін І.В. Аавтоматиз упр бтехн виробн 6.051401 «Біотехнологія»  
Автоматизація технологічних процесів та виробництв  Автомат техн проц та виробн 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Автоматизація холодильних машин та установок Бєляєв Юрій Борисович Автоматизація холодильних машин та установок   
Автоматизовані системи управління технологічними процесами Ельперін І.В. АСУТП 6.050101 «Комп’ютерні науки»  
Гнучке автоматизоване виробництво та роботизовані комплекси Бєляєв Ю.Б. ГАВтаРК 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Дипломне проектування  Дипломне проектування  4,5 
Інтегровані системи управління Місюра М.Д. ІСУ 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Іспит з фаху для вступу на ОКР "бакалавр"  Іспит з фаху на ОКР "бакалавр"   
Контролери та їх програмне забезпечення Ельперін І.В. Пупена О.М.  КПтаПЗ 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Людино-машинні інтерфейси Пупена О.М. ЛМІ 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Магістерська робота  Магістерська робота  МАГ 
Метрологія, стандартизація  Метр_стандарт 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування»  
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади  Метр техн вим прил 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Механотроніка Бєляєв Ю.Б. Механотрон /site/iasunuft/pro-kafedru/napram-ta-specialnosti  
Мікропроцесорна техніка  Мкропроц техн авт 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергоресурсів  МПТ в системах обліку 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»  
Об’єкти автоматизації в галузі  ОАГ 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок  Основи автоматиз теплоенерг установок 6.050601 «Теплоенергетика» 6.050604 «Енергомашинобудування»  
Проблеми автоматизації спеціальних об’єктів Трегуб В.Г. Проблеми автоматизації спеціальних об'єктів 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»   
Програмно-технічні комплекси і промислові контролери (маг) Місюра М.Д ПТК і ПК маг 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами», 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»  
Програмно-технічні комплекси і промислові контролери (спец) Місюра М.Д. ПТК і ПК спец 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами», 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»  
Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем Пупена О.М. ПКІС 7.05020202 та 8.05020202«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» 
Проектування систем автоматизації (бакалавр) Сідлецький В.М. ПСА бак 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Проектування систем автоматизації (спец) Трегуб В.Г. ПСА спец 7.05020201 та 8.05020201«Автоматизоване управління технологічними процесами»  
Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології  Промислові мережі та інтеграційні технології  
Промислові мережі та інтеграційні технології Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  4 (8 семестр) 
Теплотехнічні вимірювання та прилади  Теплот вимір та прилад 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування»  
Технічні засоби автоматизації Сідлецький В.М. ТЗА 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  
Відображається 34 елементів