Новини

          

Пройшли щорічні збори АППАУ

опубліковано 30 січ. 2019 р., 04:24 Александр Пупена   [ оновлено 30 січ. 2019 р., 04:29 ]

24-го січня в HUB4.0 відбулися чергові збори асоціації промислових підприємств автоматизації (АППАУ) де були затверджені головні підсумки роботи асоціації в 2018-му році, та намічені плани розвитку в 2019. Нагадаємо, що НУХТ входить до асоціації з самого початку її створення в якості академічного члену. На зборах нашу кафедру представляли викладачі Олександр Пупена, Олег Клименко та студент Оксана Лінкевич. В робочих групах обговорювалися питання пов’язані з основними проблемами розвитку автоматизації та впровадження передових технологій Індустрії 4.0 в Україні, якістю та наявністю освітніх послуг, просвітнього матеріалу, роботою новостворених Центрів 4.0, інтенсифікацією експортних послуг. Про все це більш детально у звіті.


https://appau.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/foto-zagalne.jpg
 

Інноваційне ПЗ для автоматизації вакуум-апаратів цукрового зводу

опубліковано 11 груд. 2018 р., 08:09 Александр Пупена   [ оновлено 11 груд. 2018 р., 08:10 ]

У 2018 році викладачі кафедри ІАСУ НУХТ Олег Клименко та Володимир Полупан прийняли участь у розробці та налагодженні програмного забезпечення ПЛК та SCADA для АСУТП продуктового відділення з використанням ПЛК Modicon M580 (Шнейдер Електрик) та SCADA Citect. Генеральним підрядчиком робіт по створенню АСУТП є ТОВ"САУТКОМ". Роботи по впровадженню АСУТП 1-го продукту проводилися ще в 2107-му році, цього року система управління охопила вакуум-апарати 2-го та 3-го продукту. Використання міжнародних стандартів по розробці алгоритмів для керування періодичними виробництвами (ISA-88/IEC-61512) та власного функціонального каркасу, а також висока професійність та великий досвід співробітників ТОВ "Саутком" дозволило без ускладнень розширити існуюче рішення для 1-го продукту на нову підсистему. 

            За попередній сезон позитивну оцінку отримало використання двох типів режимних карт: активної ("ControlRecipe" в термінології ISA88) та шаблону варки ("MasterRecipe" в термінології ISA88), що давало змогу операторам вносити корективи в поточну варку не змінюючи шаблон для наступних варок.

            Використання Batch-архівів дозволило проаналізувати роботу вакуум-апаратів 1-го продукту та внести зміни в шаблони варки для отримання ще кращого результату.

Групове налагодження каналів дало змогу в короткі терміни провести передпускові перевірки сигналів вводу/виводу.
            Для системи були збережені такі підходи до розробки ПЗ:
  •  використання автоматів станів;
  •  використання двох типів режимних карт;
  • використання Batch-архівів;
  •  групове налагодження каналів;
  • використання контекстних налагоджувальних вікон;
  • використання контекстних трендів.

Також було добавлено синхронізацію часу між SCADA та  ПЛК для точнішого відображення змін.

Дякуємо ТОВ "Саутком" за довіру та можливість реалізації та удосконалення інноваційних підходів в програмуванні АСУТП. Відкрите заняття Світлани Сергіївни Шаруди

опубліковано 10 груд. 2018 р., 02:12 Александр Пупена

    03 грудня 2018 року доцент кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління, кандидат технічних наук Світлана Сергіївна Шаруда провела відкрите заняття з дисципліни «Інжиніринг в готельному та ресторанному господарстві». На занятті було розглянуто особливості готельно-ресторанних комплексів як об’єктів автоматизації. Викладачем окреслено сучасні підходи для удосконалення роботи таких комплексів, наведено задачі, які можуть вирішуватись за рахунок впровадження систем автоматизації  для кожного з інженерних рівнів. Лекційний матеріал було подано доступно, у системному та логічному порядку, всі елементи лекції було представлено на слайдах.

    Лектор акцентувала увагу студентів на важливості досконалого володіння базовими знаннями з  дисципліни «Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві» для подальшого використання їх при вдосконаленні існуючих та проектуванні нових комплексів готелів та ресторанів.

    


Акредитація як основна оцінка підготовки фахівців високого рівня

опубліковано 8 груд. 2018 р., 06:33 Александр Пупена   [ оновлено 8 груд. 2018 р., 06:34 ]

В Національному університеті харчових технологій на кафедрі Інтегрованих автоматизованих систем управління відбулася вкрай важлива та надзвичайно необхідна процедура сучасного становлення освітнього процесу України – акредитація освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології та програмування  в автоматизованих  системах  управління»  спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» другого (магістерського рівня). До цієї роботи були залучені представники експертної комісії, що призначені МОН України, а саме: голова комісії Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів, Центральноукраїнського національного технічного університету та член комісії Левчук Ігор Леонідович, декан факультету комп’ютерних наук та інженерії   Українського державного хіміко-технологічного університету, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації, кандидат технічних наук.

Експертна комісія провела ретельну перевірку та дійшла висновку, що  усі документи, матеріали акредитаційної справи за переліком, обсягом та повнотою відповідають державним вимогам щодо акредитації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології та програмування  в автоматизованих  системах  управління»  спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського рівня) у закладах вищої освіти. Комісія констатувала, що зміст підготовки здобувачів вищої освіти відповідної освітньо-професійної програми відповідає державним вимогам, потребам працедавців та здобувачів вищої освіти і регламентується відповідною документацією, затвердженою в установленому порядку. При цьому рівень наукової та  професійної підготовки науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку магістрів рівні відповідає акредитаційним вимогам.

Родзинкою та переконливою основою для позитивного висновку, що було відзначено комісією, заслуговує високий, один із найкращих в Україні,  рівень оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними та програмними засобами автоматизації провідних фірм світу.

Таким  чином можна з впевненістю сказати, що Національний університет харчових технологій є одним з найбільш потужних навчальних закладів з підготовки фахівців по спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології та програмування  в автоматизованих  системах  управління».

Інтернет конференція 22.11.2018

опубліковано 2 груд. 2018 р., 14:24 Александр Пупена

    22 листопада 2018 року в НУХТ на базі кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління за участю університетів: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Warsaw University of Life Sciences, Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow, була проведена V Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами».
    Наша конференція з кожним роком стає потужнішою і розширює свої кордони. Так, в цьому році було подано понад 200 заявок із 33 організацій.
    На пленарному засіданні 22 листопада 2018 року вчені з різних куточків України обмінювались досвідом та науковими здобутками. Слід відмітити доповідь доцента кафедри ІАСУ Луцької Н.М., як таку, що найбільше зацікавила присутніх.
    До нових зустрічей в наступному, 2019 році.


Кафедра ІАСУ НУХТ прийняла участь у форумі INNOVATION MARKET

опубліковано 23 лист. 2018 р., 10:39 Александр Пупена   [ оновлено 29 лист. 2018 р., 05:23 ]

    З 21 по 23 листопада відбувався Міжнародний форум «Іnnovation Market» – місце зустрічі винахідників, виробників та вендорів провідних інноваційних технологій, експертів в сфері інновацій, авторів стартап - проектів, представників бізнесу, представників інвестиційно - фінансових установ, консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності.В рамках виставки МОН було проведено першу публічну презентацію центрів 4.0, серед яких була і кафедра ІАСУ НУХТ, яку представляли Volodimir Polupan та Roma Mirkevich . На стенді нашої кафедри було представлено останні розробки у галузі створенні віртуальних об’єктів для тестування програмного забезпечення ПЛК, а також представлено нові досягнення в розробці навчальних матеріалів при використанні технологій доповненої реальності (АR)
   


Кращі лектори демонструють свій досвід

опубліковано 22 лист. 2018 р., 11:14 Александр Пупена

20 листопада 2018 року відбулась відкрита лекція професора кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем Ладанюка Анатолія Петровича за дисципліною "Теорія автоматичного керування" на тему: "Спеціальні системи". План лекції передбачав питання, що послідовно розкривали тему заняття а саме: системи із запізнюванням; нестаціонарні системи; системи з розподіленими параметрами. Всі питання, які було розглянуто під час відкритої лекції, викладено доступно та зрозуміло з належним темпом викладання, залученням прикладів та демонстрацією презентації для кращого сприйняття матеріалу.

    Студенти та присутні в аудиторії викладачі відмітили, що Ладанюк Анатолій Петрович провів лекцію на високому професійному та науково-методичному рівні, продемонстрував лекторську майстерність, високу ступінь володіння матеріалом, систематичність та логічну послідовність подачі матеріалу, використання прийомів активізації роботи студентів на занятті та уміння зрозуміло висвітлювати різноманітні аспекти теми.

доц.кафедри ІАСУ,  Сашньова М.В


.

В університеті 17.11.18 пройшов день відкритих дверей

опубліковано 17 лист. 2018 р., 11:24 Александр Пупена

    На дні відкритих дверей гості мали можливість пройтися кафедрою, подивитися роботи студентів (робот-піаніст) та побувати на майстер-класі (програмування роботизованої установки, розробка інтерфейсу для керування з мобільного телефону).


 

Екскурсія на ПрАТ "Оболонь"

опубліковано 6 лист. 2018 р., 09:48 Александр Пупена   [ оновлено 7 лист. 2018 р., 10:03 ]

5 листопада 2018 року, під керівництвом викладачів доц. Сашньової М.В. та ас. Панькова Д.В. студенти другого, третього та четвертого курсів кафедри ІАСУ факультету АКС відвідали ПрАТ "Оболонь".

Відвідування підприємства дало можливість студентам наочно побачити технологію народження пива та переконатись у високому рівні технологічного оснащення заводу.

Екскурсовод Альона Максян поділилася інформацією про особливості технологічного процесу отримання сусла, бродіння, методів фільтрування, систему управління заводом. Також студенти дізналися цікаві факти з історії підприємства, та кожен отримав подарунок. 

По закінченні екскурсії, студенти щиро дякували за змістовну, цікаву розповідь. І, напевне, отримали ще один поштовх до потреби якісного навчання.


Профорієнтація в дії

опубліковано 5 лист. 2018 р., 00:14 Александр Пупена

31 жовтня 2018 р. на факультет Автоматизації і комп’ютерних систем (АКС), а саме на  кафедру  Інтегрованих автоматизованих систем управління (ІАСУ) НУХТ завітали гості з Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцею-загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2».  

Для ознайомлення з кафедрою та можливостями підготовки фахівців зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» приїхали: директор школи  Муравська Ірина Борисівна, учні старших класів та їх класний керівник Дрозд Марія Петрівна. Гостей зацікавили сучасні лабораторії мікропроцесорних контролерів та вимірювальної техніки, результати роботи студентського наукового гуртка, а саме створений студентами факультету АКС 3D принтер  та робот який вмій грати на синтезаторі. Родзинкою зустрічі був організований та проведений майстер-клас з програмування промислових контролерів, що організували та провели: асистент кафедри ІАСУ Полупан Володимир Володимирович, старший викладач кафедри ІАСУ Клименко Олег Миколайович, асистент кафедри ІАСУ Міркевич Роман Миколайович. На такому цікавому заході кожен з учнів міг спробувати себе в ролі розробника програмного забезпечення для автоматизованої системи та відповідно перевірити свою розробку на лабораторній роботизованій установці.

Гостей зустрічали: декан факультету АКС доцент Форсюк Андрій Васильович, завідувач кафедри ІАСУ професор Ельперін Ігор Володимирович та доцент кафедри ІАСУ Смітюх Ярослав Володимирович. На завершальному етапі зустрічі  відбулося обговорення перспектив поглиблення подальшої співпраці університету та школи.


1-10 of 67