Новини‎ > ‎

Вийшла книга ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА УСТАНОВОК

опубліковано 12 вер. 2014 р., 01:38 Александр Пупена
Вийшла в світ книга авторів О.І. Левченко, В.М. Сідлецький "ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА УСТАНОВОК". Книгу можна придбати в холі корпусу А НУХТ, або в бібліотеці.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………3
Розділ 1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ……………………………………….6
    1. Загальні відомості про автоматичні системи керування……………….6
1.1. Основні поняття та визначення в галузі автоматизації …………………..6
1.2. Класифікація автоматичних систем регулювання…………………………12
1.3. Статичні характеристики систем та їх елементів………………………….19
1.4. Визначення статичної характеристики системи за відомими характеристиками окремих її елементів……………………………………….21
1.5. Динамічні характеристики…………………………………………………..23
1.6. Типові ланки автоматичних систем регулювання…………………………30
1.7. Визначення передавальної функції групи елементів автоматичних систем регулювання………………………………………………….…...………………40
1.8. Перетворення структурних схем автоматичних систем регулювання ……42
Контрольні запитання……………………………………………….………….43
Розділ 2. ТЕПЛОВІ ОБ’ЄКТИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ………….………………………………………….……45
2.1. Ємність об’єктів…………………………………………………….................45
2.2. Самовирівнювання……………………………………………………..……...46
2.3. Запізнювання……………………………………………………………..……49
2.4. Об’єкти з розподіленими параметрами………………………………………50
2.5. Складання математичних моделей теплоенергетичних об’єктів…………...51
Контрольні запитання………………………………………………………….54
Розділ 3. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ…….55
3.1. Інтегральні регулятори………………………………………………………..56
3.2. Пропорційні регулятори……………………………………………………….59
3.3. Пропорційно-інтегральні регулятори…………………………………………63
3.4. Пропорційно-диференціальні регулятори…………………………………….65
3.5. Пропорційно-інтегродиференціальні регулятори……………………………67
3.6. Позиційні регулятори…………………………………………………....70
3.7. Імпульсні регулятори…………………………………………………….72
3.8. Якість процесів регулювання…………………………………………….74
3.9.  Вибір автоматичного регулятора та визначення параметрів його настроювання……………………………………………………………........76
3.10. Виконавчі механізми промислових регуляторів…………………...........79
3.11. Регулюючі органи автоматичні системи регулювання…………………83
Контрольні запитання……………………………………………………..86
Розділ 4. АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАРАБАННИМИ ПАРОВИМИ КОТЛАМИ ………………………..………………………………..87
4.1. Ділянки регулювання теплових та електричних станцій……………….87
4.2. Збурювальні дії, регульовані параметри та їх взаємозв’язок …………..89
4.3. Регулювання процесу згоряння палива……………………………………93
4.3.1 Основні завдання…………………………………………………………93
4.3.2 Барабанний котел як об’єкт регулювання тиску пари…………………94
4.3.3 Схеми автоматичного регулювання тиску пари………………………..97
4.3.4 Автоматичне регулювання економічності процесу горіння…..............106
4.3.5 Схеми автоматичного регулювання економічності…………………….109
4.3.6 Автоматична система регулювання розрідження в топці котла……….114
4.3.7 Схеми автоматизації регулювання розрідження………………………..115
      Контрольні запитання…………………………………………..………118
4.4. Регулювання живлення котла водою…………………………………….119
4.4.1 Барабанний паровий котел як об’єкт регулювання рівня……………120
4.4.2 Схеми автоматичного регулювання живлення………………………..128
4.4.3 Регулювання якості котлової води……………………………………..136
4.4.4 Схеми автоматизації регулювання солевмісту………………………...138
4.5. Регулювання температури перегріву пари…………………………………139
4.5.1 Пароперегрівник як об’єкт регулювання температури
перегріву пари…………………………………………………………………….140
4.5.2 Способи регулювання температури перегріву пари……………………..143
4.5.3 Схеми автоматизації температури перегріву пари…………………145.
    Контрольні запитання…………………………………………………. ..148
Розділ 5. АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЯМОСТРУМИННИХ ПАРОВИХ КОТЛІВ………..………………………………………………….. 150
5.1. Особливості прямоструминного котла як об’єкта регулювання………….150
5.2. Схеми автоматичного регулювання основних технологічних параметрів…………………………………………………………………………151
5.2.1 Схеми стабілізації співвідношення палива і живильної води………….153
5.2.2 Схема регулювання температури перегріву пари……………………….154
Розділ 6. АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТУРБІННИХ ЦЕХІВ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ..………………………........156
6.1. Енергоблок як об’єкт регулювання потужності………………………….156
6.2. Схеми автоматизації потужності турбін………………………………….159
     Контрольні запитання…………………………………………………165
Розділ 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ..……………………………………………………..166
7.1. Автоматизація установок пилоприготування……………………………166
7.1.1 Автоматичні системи регулювання кульових барабанних млинів…...…166
7.1.2 Автоматичні системи регулювання молоткових або шахтних млинів….171
7.2. Автоматизація установок подавання рідкого палива……………………….175
7.3. Автоматизація установок подавання газоподібного палива……………….176
7.4. Автоматизація установок хімічного очищення води………………….........177
7.5. Автоматизація деаераторних установок……………………………………..180
7.6. Автоматизація редукційно-охолоджувальних установок…………………..181
7.7. Автоматизація підігрівників мережевої води……………………………….183
     Контрольні запитання…………………………………………………  .184
Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ, БЛОКУВАННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ ….………………………………………………………………185
8.1. Захист тепловугільних барабанних котлів……………………………….185
8.1.1 Захист, що діє на зупинку котла…………………………………………187
8.1.2 Захист, що діє на зниження навантаження котла………………………188
8.1.3 Захист, що виконує локальні операції…………………………………..188
8.2. Захист газомазутних котлів………………………………………………….188
8.3. Захист прямоструминних котлів…………………………………………….191
8.4. Захист турбогенераторів……………………………………………………..191
8.5. Технологічна сигналізація……………………………………………………192
     Контрольні запитання…………………………………………………193
Розділ 9. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ……………………………………………………………..194
9.1. Основні положення……………………………………………………............194
9.2. Різновиди автоматизованих систем керування
технологічними процесами…………………………………………………………196
9.3. Компоненти автоматизованих систем керування
технологічними процесами…………………………………………………….201
9.3.1 Технічне забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами ………………………………………….201
9.3.2 Інформаційне забезпечення АСК ТП………………………………..201
9.3.3 Математичне, або програмне забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами…………………..…………..202
9.3.4 Організаційне забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами…………………..……………………….203
Контрольні запитання…………………………………………………….203
Розділ 10. ВИКОНАННЯ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК…...…………………………………..204
10.1. Зображення на функціональних схемах автоматизації технологічного обладнання…………………............................................................................205
10.2. Зображення на функціональних схемах автоматизації комунікацій технологічних трубопроводів…..……………………………………………205
10.3. Зображення приладів і засобів автоматизації……………………………207
10.4. Способи і методика розміщення умовних зображень на функціональних схемах автоматизації…………………………………………………………….213
10.5. Зображення функціональной схеми автоматизації у разі використання управляючих обчислювальних машин …………………………………….……215
Контрольні запитання…………………………………………………..……….218
Література …………………………………………………………………220
Comments