Основні напрямки роботи

        Науково-методична робота

    У розрізі науково-методичної роботи колективом кафедри розроблено складові державних стандартів для підготовки бакалаврів за напрямком 0925 (нині - 050202) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” - освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-кваліфікаційна програма, навчальний план. Робота затверджена Міністерством освіти і науки, а також Міністерством праці та соціальної політики. Наказом Міністерства освіти та науки, названі документи введені в дію для використання у всіх університетах України, в яких ведеться підготовка фахівців за даним напрямом.

    На кафедрі працює робоча група МОНУ із розроблення нових державних стандартів освіти (голова – проф. І.В. Ельперін, вчений секретар – доц. Н.М. Луцька).           Наукова діяльність

    На кафедрі функціонує наукова школа “Наукові основи створення автоматизованих систем управління для комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості”. Показники діяльності школи – підготовка наукових праць, кандидатських дисертацій, участь у міжнародних конференціях “Автоматика”, в роботі Національної асоціації України з автоматичного управління тощо. Викладачі кафедри протягом останніх 5-ти років за планом Проблемної лабораторії НУХТ, за фінансової підтримки МОНУ виконують фундаментальну науково-дослідну роботу із проблем управління біотехнологічними процесами з використанням методів сучасної теорії управління (багатовимірні, адаптивні та робастні регулятори, використання методів синергетики, управління хаосом).

 

         Підготовка кадрів

    На кафедрі ведеться підготовка кадрів у аспірантурі за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація процесів керування”. Протягом останніх 3-х років були захищені дисертації на здобуття звання кандидата технічних наук – М.С. Глущенко, О.М. Пупени, В.М.Сідлецького, М.Д.Місюри.

    Кафедрою розвивається науковий напрямок «Автоматизація бізнес-процесів харчових виробництв». У рамках програми розвитку напрямку «Автоматизація бізнес-процесів харчових виробництв», кафедрою спільно із фірмою INDUSOFT створено систему управління виробництвом (MES-систему) спиртового заводу, яка базується на впровадженій кафедрою в минулі роки мікропроцесорній системі керування.


          Зв’язок із промисловістю

    Викладачі кафедри одні з перших в харчовій промисловості почали впровадження мікропроцесорних систем управління. Починаючи з кінця 80-х років, на цукрових, спиртових, молочних заводах та м’ясокомбінатах країни виконуються роботи з проектування та впровадження автоматизованих систем контролю та керування. Кафедра підтримує тісні зв’язки з представництвами провідних виробників засобів промислової автоматизації, а також із вітчизняними інжиніринговими фірмами, які спеціалізуються на розробленні та впровадженні сучасних систем управління.

Comments