Автоматизація холодильних машин та установок

Курс лекцій Левченко, О. І.
Автоматизація холодильних машин і установок [Текст] : Курс лекцій для студ. спец. 7.090.520 "Холодильні машини і установки" ден. та заоч. форми навч. / О. І. Левченко. — К. : НУХТ, 2007. — 97 с. — кафедра Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 621.56 Авторський знак: Л38 Форматний №: 6932
 Методичні вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи Рішан, О. Й.
Автоматизація холодильних машин і установок [Текст] : Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.050604 "Енергомашинобудування" ден. та заоч. форм навч. / О. Й. Рішан. — Київ : НУХТ, 2010. — 38 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 621.56 Авторський знак: Р57 Форматний №: 7607
 Comments