Автоматизація виробничих процесів

 Спеціальність 
 Лектор6.05170106 (ТБВ)
6.05170107 (ТК)
6.05170111 (ТЦ)
6.05170103 (ТХ)
6.05170101 (ТЗ)
6.05170102 (ТЖ)
6.05170104 (ТМя)
6.05170108 (ТМо)
Місюра Максим Дмитрович
Штепа Володимир Миколайович
Штепа Володимир Миколайович
Глущенко Маргарита Сергіївна
Глущенко Маргарита Сергіївна
Заєць Наталя Анатоліївна
Левченко Олександр Іванович
Рішан Олександр Йосипович
 Курс лекцій 6.05170106 (ТБВ)
 Конспект лекцій з дисципліни "Основи автоматики та автоматизації харчових виробництв" [Текст] : Для студ. заоч. форми навч., які не спеціалізуються з автоматизації / І. В. Ельперін, Є. Л. Календро. — К : КТІХП, 1992. — 80 с. 

Автоматизація виробничих процесів [Текст] : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" всіх форм навчання / О. Й. Рішан. — К. : НУХТ, 2012. — 119 с. — каф. Інтегрованих автоматичних систем управління.
Шифр: 681.5 Авторський знак: Р57 Форматний №: 8108
 Методичні вказівки до лабораторних робіт 

Левченко, О. І.
Автоматизація виробничих процесів [Текст] : лабораторний практикум в лабораторії автоматичного управління для студентів механічних, енергетичних та технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Левченко, В. М. Сідлецький, Є. С. Проскурка. — К. : НУХТ, 2013. — 47 с.
Шифр: 681.5 Авторський знак: Л38 Форматний №: 8203


 Курс проект (розділ дипломного проекту) 

Автоматизація виробничих процесів [Текст] : Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. курс. роботи і розділу диплом. проекту для студ. спец. 6.091700 і 7.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м`яса" напряму " Харчова технологія та інженерія " ден. та заоч. форм навч. / О. І. Левченко, І. В. Ельперін. — К. : УДУХТ, 2001. — 52 с.
Шифр: 637.5 Авторський знак: Л38 Форматний №: 5711

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс : метод. реком. до вик. курс. роб. для студ. напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" проф. спрям. "Технології зберігання, консервування та переробки молока" д. та з. форм навч. / уклад. О. Й. Рішан. - К. : НУХТ, 2013. – 44 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.14.pdf

Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. курс. роботи і розділу диплом. проекту

 

 
Левченко, О. І.
Автоматизація виробничих процесів [Текст] : Метод. вказівки до вивч. дисц., викон. контрол. та розрахунково-графічної робіт для студ. спец. 6.091700 "Технологія зберігання, консервування та переробки м`яса" напряму 0917 " Харчова технологія та інженерія " ден. та заоч. форм навч. / О. І. Левченко. — Київ : НУХТ, 2009. — 37 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 637.5 Авторський знак: Л38 Форматний №: 7413
 


Comments