Людино-машинні інтерфейси

Курс лекційЛюдино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Кушков. – К. : НУХТ. 2012. - 100 с. – Режим доступу :  
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.08.pdf
 Методичні вказівки до лабораторних робітЛюдино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2013. – 86 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.18A.pdf

Приклад завдання (заочна форма)
Курсовий проект

 Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконан. курсової роботи для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2011. – 15 с. - Режим доступу http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/37.13.pdf

Матеріали по SCADA Zenon

 Базовий курс (укр. мова)

Концепція Zenon (брошура 2015)

Гілка форуму АСУ в Україні 

Файл правки ресєтру для продовження терміну використання(для вер.7.2)

дистрибутив zenon 7.20

дистрибутив zenon 7.0 SP0

дистрибутив zenon 6.51 SP0

дистрибутив zenon 6.22 SP1

Матеріали по Vijeo Citect

Презентації Vijeo Citect

 Гілка форуму АСУ в Україні

 Питання для самопідготовки

 Загальні питання на форумі АСУ в Україні

Питання для самоперевірки Vijeo Citect

 Додаткові матеріали Конспект лекцій: Промислові інформаційні мережі (Розділ по ЛМІ)
 

Лектор: Пупена Олександр МиколайовичĆ
reset.reg
(0k)
Александр Пупена,
19 жовт. 2015 р., 14:31
Comments