Проектування систем автоматизації (бакалавр)

 Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт

Трегуб, Віктор Григорович
Основи проектування систем автоматизації [Текст] : Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіти для студ. напряму 0925 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Трегуб. — К. : НУХТ, 2006. — 20 с. — кафедра Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 681.5 Авторський знак: Т66 Форматний №: 6717
Метод. вказівки до практичних занять  Трегуб, Віктор Григорович
Основи проектування систем автоматизації з елементами САПР [Текст] : Метод. вказівки до практичних занять для студ. напряму 0925 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Трегуб. — К. : НУХТ, 2008. — 67 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 681.5 Авторський знак: Т66 Форматний №: 7058
 метод. рекомендації до виконання курс. проекту Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курс. проекту для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Сідлецький, В. Г. Трегуб. - К. : НУХТ, 2013. – 46 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.19A.pdf
 
Comments