Бєляєв Юрій Борисович

У 1969 р. закінчив Механіко-машинобудівний факультет Київського політехнічного інститута, отримавші вищу освіту за спеціальністю «Гідропневмоавтоматика і гідропривід» і кваліфікацію інженер-механік.
У 1969 - 2004 рр. працював у Київському інституті автоматики (КІА) на посадах від стажера-дослідника, ст. інженера, с.н.с., зав. лаб. до директора ДНВП «Автоматизовані інформаційні системи та технології» у складі ДНВК «КІА» за тематикою «АСУ ТП металопрокатного виробництва».
Отримані автором результати досліджень і розробок впроваджені на 36 прокатних станах потужних металургійних підприємств країн СНГ і за кордоном. За 35 років роботи у ДНВК«КІА» автором опубліковано 3 монографії, 58 статей у фахових виданнях, отримано 17 авторських свідотств СРСР, НР Болгарії та деклараційних патентів України.
Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження і розробка гідравлічних пристроїв градуювання перетворювачів зусиль в клітях автоматизованих прокатних станів» (за спеціальністю 05.13.05 – елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування) захистив у 1980 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.109.02.01 при КІА.
Вчене звання «Старший науковий співробітник» отримав у 1988 р. за спеціальністю «Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування».
Науковий ступень доктора технічних наук (за спеціальністю 05.13.08 – обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування) отримав у 1997 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.01.54.02 при Інституті проблем математичних машин і систем НАН України, захистивші дисертацію на тему «Методи і пристрої силового настроювання автоматизованих систем керування прокатних станів: теорія і практика». Під керівництвом Ю.Б.Бєляєва у ДНВК «КІА» здобувачами захищено 3 кандидатських дисертації за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології та 1 – за спеціальністю 05.13.07 - автоматизоване управління технологічними процесами.
З 1999 р. – працював у НУХТ за сумісництвом на посаді професора кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а з 2003 р - штатний співробітник.
Вчене звання професора кафедри АКІТ, НУХТ, отримав у 2004 р.
За навчальною тематикою кафедри АКІТ опубліковано 14 статей і тез доповідей, видано: 1 нвчальний посібник (з грифом МОНУ), 3 конспекта лекцій, 3 методичних вказівок.
В даний час - керівник 3 аспірантів і здобувачів ученого ступеня кандидата технічних наук.
Читає дисципліни: технічні засоби автоматизації, гнучкі автоматизовані виробництва та робото-технічні комплекси, інформаційні системи управління, автоматизація холодильних машин і установок; механотроніка у складних системах управління.
Науково-педагогічний напрямки: пристрої та системи автоматизованого управління технологічними процесами

Comments