Ельперін Ігор Володимирович

Народився 30 вересня 1950 р. у м. Києві.

У 1967 р. поступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості на факультет теплоенергетики і автоматизації, який з відзнакою закінчив у 1972 р. за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». Після закінчення інституту був розподілений на роботу у науково-дослідний сектор КТІХП на посаду інженера. 1973-1974 р. - служба у збройних силах. В період 1972-1981 р. робота в НДС на посадах інженера, старшого інженера, наукового співробітника.

З 1981 р. на викладацькій роботі: асистент (1979-1985 рр.), доцент (1985-2005 рр.), а 1.07.2005 р. обраний на посаду професора кафедри автоматизації і компۥютерно-інтегрованих технологій.

         У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему - «Исследование и разработка системы автоматической диагностики пораженности картофеля болезнями в процессе закладки его на хранение».

         У 1988 р. отримав вчене звання доцента. У 2011 р. рішенням Вченої ради НУХТ присвоєне вчене звання професороа НУХТ. У 2014 р. отримав вчене звання професора по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління.

         В період 2000-2005 років – декан новоствореного факультету автоматизації і комп‘ютерних систем. У 2005-2011 рр. - проректор з науково-педагогічної та виховної роботи. У червні 2011 р. призначений завідувачем новоствореної кафедри «Інтегрованих автоматизованих систем управління».

         Сфера наукових інтересів – розробка і впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем управління виробничими процесами. Приймав активну участь у впровадженні у виробництво сучасних мікропроцесорних систем управління. Приділяв велику увагу розвитку матеріальної навчальної бази кафедри. Приймав активну участь у роботі громадських організацій університету.

         Автор більш ніж 170 наукових і науково-методичних праць. З них: 2 підручника, 4 навчальних посібника, 6 конспектів лекцій, 15 авторських свідоцтв.  Підготував 3-х кандидатів наук.

         Голова підкомісії з спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, яка розробляє стандарти освіти для бакалаврів, магістрів і докторів філософії з цієї спеціальності.

         Нагороджений медаллю «В пам'ять 1500-ліття Києва», знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти», «Петро Могила», Подякою міського голови м.Києва, знаком «Изобретатель СССР».
  
 
 
 
Comments