Статті‎ > ‎S88.01 Tutorial‎ > ‎

Обладнання

У останньому розділі ми побачили, що рецепти сегментуються і організовуються в процедурну керівну модель. Подібно до цього сегментуються (діляться на частини) і обладнання, але використовуючи інший інструмент S88, відомий як Фізична Модель (Physical Model). Модель складається з семи рівнів (див. рис. 10). Як і в процедурній керівній моделі для опису фізичної моделі в S88 теж використовується діаграма сутність-відношення.

Рис.10. Фізична Модель

Рис.10. Фізична Модель

Давайте розглянемо рівні фізичної моделі, починаючи з верхнього.

Підприємство (Enterprise) в дійсності є причудливою назвою для "компанії". У дуже великих компаніях, підприємство могло б поділитися на відділи, або бізнес-підрозділи. S88 заявляє, що діяльність і рішення корпорації, відділу або бізнес-підрозділу виконуються на рівні підприємства. Це включає в себе рішення як, де і коли вироби будуть зроблені.    

Аналогічним чином, виробнича площадка (Site) – це інша назва для заводу. Ймовірно, найбільш поширеним методом для визначення виробничих площадок базуються на географічному розташуванні, однак це не значить що дві виробничі площадки не можуть бути фізично суміжними. Різні виробничі площадки можуть створювати різні продукти, але це не обов’язково. Аналогічно різні виробничі площадки можуть мати різні виробничі процеси, але вони можуть бути однаковими.      

Ділянки (дільниці, Areas) – є секціями виробничих площадок. Подібно до виробничих площадок, ділянки можуть бути організовані різними способами, включаючи фізичне розташування або за бізнес функціями. Згідно S88,  не кожна секція заводу повинна бути ділянкою, особливо якщо вона не має нічого спільного з керуванням періодичним процесом.   

У той час, як S88 означує усі 7 рівнів і вважає кожен з них важливим, реально приділяється значення тільки нижнім 4-рьом рівням. Ці 4-ри рівні показані на рис.10 трохи темнішим кольором. Причина цієї важливості в тому, що партії як правило створюють і містяться в середині рівня з назвою "технологічна комірка" (process cell), яка складається з компонентів нижніх трьох рівнів.      

Технологічна комірка (process cell) вміщує в собі обладнання, яке необхідне для створення партій. Інколи для опису обладнання, що використовується для створення партії, використовують термін технологічна лінія (train). Технологічні комірки можуть мати більше ніж одну лінію, тому обладнання, що використовується для кожної окремо називають шляхом (path). 

Іншими словами технологічна комірка, як правило,  це межа устаткування, необхідного для створення партії. Хоч це не заборонено, шляхи (path), як правило, не пересікають меж технологічної комірки. Технологічна комірка може обробляти більше однієї партії в один момент часу (поки доступне обладнання).   

Такий важливий Апарат

Діяльність періодичного процесу сфокусована на сутності, що називається Апарат (unit). Іншими словами, періодичні процеси проходять в апаратах. У апаратах змішуються інгредієнти, виконуються реакції або інші діяльності, що приводить до добавлення нових властивостей продукту або напівпродукту. Апарати зазвичай є посудинами, такими як танк для змішування, або реактор, але не звужують це поняття до них.      

Хороший спосіб виділення апарату є визначення того, чи повинна ця частина обладнання у своїй діяльності виконувати рецепт. Якщо так, то це апарат. Якщо ні - то це використовується апаратом.  У наведеній нижче таблиці показано декілька прикладів того, що ми вважаємо апаратами, а що ні:

Приклад

Є апаратом

Не є апаратом

Mixing Tank (бак для змішування)

 

Reactor (реактор)

 

Pump (насос)

 

Ingredient Storage Tank (ємність збереження інгредієнтів)

 

Washing Machine (миюча машина)

 

Refrigerator (холодильник)

 

Dishwasher (посудомийна машина)

 

 

Насоси не є апаратами самі по собі, вони просто качають продукти, і зазвичай немає потреби в цілому рецепті для роботи насосу. Як ми вже обговорювали вище, насос може бути включений як частина апарату.     

Ми не вважаємо, що ємності для збереження відносяться до апаратів. Адже апарати виконують дії основної обробки, а ємність збереження не робить цього.

Миючі та посудомийні машини є апаратами, так як вони більш менш працюють за рецептом.

Ми не думаємо, що холодильники є апаратами. Хоч деякі продукти харчування, як пудинг, можуть використовувати холодильники для реакції, холодильник в дійсності не більше ніж місце збереження.    

Нарешті, ось декілька припущень від  S88, щодо виділення апарату:

  • Апарат часто вміщує або оперує з матеріалом для всієї партії. Тобто апарат утримує всю партію одночасно. Хоч часто це далеко не так.
  • Апарат може вміщувати або оперувати тільки однією порцією партії. Для партії є нормальним поділ на дві або більше частин, які можуть оброблюватися паралельно в декількох апаратах або послідовно проходити через один і той самий апарат.
  • Апарат не працює з більш ніж однією партією одночасно. З точки зору обліку в цьому є сенс. Буде важко відслідкувати партію, якщо ви об’єднаєте дві чи більше партій в одному апараті.

Далі

Окрім основного обладнання апарату (наприклад ємність), апарат складається з набору обладнання останніх двох підлеглих рівнів фізичної моделі: агрегатів та модулів керування. Ці два останні рівні такі важливі для застосування S88, що потребують свого окремого навчального розділу. Це ми і будемо обговорювати далі.  
 
 
 
 
 
 
 
Comments