Статті‎ > ‎S88.01 Tutorial‎ > ‎

Передумови та історія

Виробничі операції, як правило, можуть бути класифіковані  як дискретні, неперервні або періодичні

Дискретні процеси (Discrete processes) передбачають виробництво предметів.  Деталь або певна кількість деталей в групі рухаються з однієї робочої станції до іншої, і в кожному місці, відповідно до виконаної роботи отримують певну цінність. У дискретному процесі кожен предмет або його деталь зберігає свою унікальну ідентифікацію. Чудовим прикладом дискретного виробничого процесу є виробництво автомобілів.    

Неперервні процеси (Continuous processes) передбачають неперервний потік матеріалу через різне технологічне обладнання. Як тільки неперервний процес переходить в усталений режим, його ціллю є виробництво продукту заданої якості незалежно від тривалості виконання операції.  Типовим прикладом неперервного процесу є виробництво бензину.

У відповідності зі стандартом S88, періодичний процес(batch process) означується як

процес, результатом якого є виробництво кінцевої кількості продукту  шляхом виконання над деякою кількістю вихідного матеріалу (сировини) упорядкованої послідовності дій за обмежений період часу, з використанням однієї або більше одиниць обладнання

Замість неперервного потоку, що може йти дні або тижні, періодичні процеси включають обмежену кількість матеріалу під назвою (Ви готові до цього?) партія (batch). 

По характеру процесу, періодичне виробництво не є неперервним. Тобто ви берете деяку кількість сировини, щось робите з нею, відправляєте її далі по шляху, і знову берете деяку кількість нової сировини. 

Періодичне виробництво також не є дискретним. Немає предметів, які ви можете легко відокремити і ідентифікувати. Звичайно, Ви можете розмістити частину партії в деяких конкретних контейнерах, наприклад, розлити соєвий соус по пляшкам.  Але це не робить процес дискретним. Скажімо, Ви об’єднаєте цілу купу унікально проштампованих ковпачків в коробці і перемішаєте їх, після цього, звісно, Ви зможете визначити кожну з них окремо.  Ви можете також окремо промаркувати пляшки соєвого соусу, але соус всередині пляшки  все ще є частиною тієї ж самої партії, і не відрізняється від однієї пляшки до іншої. Характерною особливістю такого продукту, як соєвий соус є партія або лот, з якої він був розлитий по пляшкам.  Ось чому Ви будете бачити надрукованим на пляшці або ковпачку якийсь ідентифікатор партії або лота.         

Чому стандарт розроблений для керування періодичним процесом?

Вироблення продукту за чіткими правилами  завжди являється головним пріоритетом. Після того, як процес повторюється, Ви можете працювати над питаннями зменшення собівартості або/та відходів.  У періодичному виробництві особливо складно постійно забезпечувати правильне виконання процесу. На відміну від неперервних процесів, які можуть виконуватися довгий час, тут часто створюються абсолютно нові типи партій. І на відміну від дискретних і неперервних процесів, не завжди можна визначити під час вироблення партії, чи робиться вона правильно. Можливо, перед перевіркою Вам прийдеться дочекатися повного завершення виробництва партії. Якщо партія буде поганою, це можна буде виправити, а можливо прийдеться її утилізувати. Ідея в тому, щоб зробити партію правильно в перший же раз.          

Таким чином, керування періодичними процесами (або як ми, інженери з автоматизації, називаємо його "беч-керування" (batch control)) є дуже важливим аспектом для цього типу виробництва. Роками, компанії зіштовхувалися з 4-ма проблемами в керуванні періодичними процесами: 

1.      Не було універсальної моделі (принципів) керування

2.      Користувачі витрачали багато часу на розуміння вимог до процесу приготування конкретної партії

3.      Інженерам тяжко було знайти способи інтеграції застосунків від різних постачальників

4.      Інженери і користувачі витрачали багато часу на конфігурування застосунку по керуванню     

Усі ці проблеми привели до подорожчання систем керування періодичними процесами, які нерідко не відповідали усім потребам користувачів, а їх супроводження було проблематичним. Тому в 1988 році, ISA сформувала комітет S88 (немає зв’язку між роком і номером комітету) для роботи над керуванням періодичними процесами

Далі

І так, тепер ви знаєте, як все це почалося. Давайте рухатись вперед, виясняти, що в дійсності представляє собою  S88.    
 
Comments