Статті‎ > ‎S88.01 Tutorial‎ > ‎

Так що в дійсності таке S88?

Нижче наведене означення з 2-х речень яке Ви можете дати своїм колегам або керівництву:

S88 означує основу ієрархічного керування рецептами і сегментації процесу, яка розділяє продукти від тих процесів, що роблять їх. Стандарт дозволяє повторне і гнучке використання обладнання, і забезпечує структуру для координації і інтеграції рецептурно-пов’язаної інформації через області ERP, MES та систем керування технологічним процесом.    

S88 – це стандарт не тільки для розробників програмного забезпечення, обладнання чи процедур, - це спосіб мислення, філософія розробки. Розуміння S88 допомагає краще розробити процеси та виробити продукти. Використовуючи знання та досвід, що містяться в стандарті можна краще визначити потреби клієнта, спростити створення рецепту, і зменшити час що потребується для досягнення повного рівня виробництва на новій системі або нової продукції. Дотримуючись концепції, поясненій в S88, можна покращити надійність операцій та зменшити вартість життєвого циклу систем автоматизованого керування періодичними процесами, включаючи зниження початкової вартості автоматизації операцій.       

Не дивлячись на те, що написано в самому S88.01, який був виданий в 1995 році, після цього було пророблено багато роботи по уточненню і розвитку стандарту, так що це був тільки початок. Деякі люди в промисловості виділили декілька основних правил або принципів призначення стандарту (або принаймні цілей комітету, що написав його). Так що, перш ніж ми будемо заглиблюватися в даному посібнику в деякі деталі, ми подумали, що було би корисно навести ці принципи.

На сьогоднішній день кількість частин стандарту не обмежений 3-ма (http://asu.in.ua/viewtopic.php?f=258&t=1110) а перша частина має редакцію 2010 року (https://www.isa.org/store/ansi/isa-880001-2010-batch-control-part-1-models-and-terminology/116311) (примітка перекладача)    

Принцип 1: Концепція керування має конкретний зміст

Означимо керування (control) як діяльність, що примушує обладнання робити речі. Керування мусить відбутися, і це не має значення яким чином:

-          керування може бути повністю ручним (проводиться оператором)

-          керування може бути повністю автоматичним (проводиться комп’ютером)

-          керування може бути комбінованим (десь між повністю автоматичним та ручним)
Рис.1.Концепція керування.
Рис.1.Концепція керування.

Іншими совами, треба мати на увазі, що S88 був розроблений з урахуванням всіх рівнів автоматизації. Тобто стандарт може застосовуватися для повністю автоматичної системи або повністю ручної системи, або якої-небудь змішаної.

Принцип 2: Відокремлення рецептів від функцій керування обладнанням

Значним технічним потенціалом стандарту є здатність S88 у відокремленні рецептів від функцій керування обладнанням. Рецепт означує процес для виготовлення продукту (або для невиробничого застосунку - це послідовність дій). Керування, як ми вже коротко вказали вище, означує поведінку обладнання. Це дві зовсім різні діяльності і концепції, і не треба думати про них як про єдине ціле.

Рис.2. Відокремлення рецептів від функцій керування обладнанням

Рис.2. Відокремлення рецептів від функцій керування обладнанням

У традиційних системах керування, доволі просто зробити програмне забезпечення (ПЗ) для означення продукту і для роботи обладнання в одному і тому самому пристрої, наприклад ПЛК або DCS. Проблема виникає, коли обидві частини ПЗ в тому ж самому пристрої, тобто два різні набори кодів стають нерозрізненими а в деяких випадках і нероздільними. Це робить керування рецептами і керування обладнанням важким, і навіть неможливим для супроводження. Для кожного нового продукту, добавлення чи зміна інгредієнтів або покращення технологічного процесу може потребувати сильно багато людино-годин для модифікації програмного забезпечення.    

Коли рецепти знаходяться окремо від функцій керування обладнанням, виробничий процес є більш гнучким і може представляти більш привабливі сценарії: інженери можуть спроектувати та розробити функції керування обладнанням що базуються на вимогах до повних можливостей і продуктивності обладнання, а не вимог до продукту або продуктів.  Аналогічним чином, особа що створює рецепти – вчений, спеціаліст по продуктам, або технолог – може створювати його і безпосередньо вносити в нього зміни. Якщо потрібен новий продукт або рецепт продукту потребує змін, чому технолог повинен іти до інженера-автоматника для внесення змін в програму, якщо не потребується використання нового обладнання?

Принцип 3. Все розбивається на частини

Один з ключових аспектів S88 є можливість сегментації процесу. Ми можемо також називати це модульністю процесу. Рецепти і процеси складаються з менших частин. Перший рівень рецептів називається Процедурами Апарату (Unit Procedures). Процес (або обладнання) складається з модулів (блоків, Modules), де перший рівень називають Апаратами (Units)  

Саме ця модульність і дозволяє гнучко і повторно використовувати компоненти рецептів і функцій керування обладнанням (часто реалізовується через системи керування і програмне забезпечення).

Рис.3. Все розбивається на частини

Рис.3. Все розбивається на частини

Далі

Те, що Вам так просто пояснили на трьох ключових принципах про S88, також стосується його і на глибині 20000 футів. Тому давайте тепер занурюватися глибше.   

Щоб правильно розробити успішну систему керування періодичним процесом, необхідно означити три важливих елементи:

-          як розробити продукт (рецепти)

-          які фізичні інструменти необхідно мати для створення продукту (обладнання)

-          як запустити це обладнання (керуючі дії)

 Далі ми дізнаємося про перший: рецепти.
 
 
Comments