Статті‎ > ‎S88.01 Tutorial‎ > ‎

Зв'язування рецептів з обладнанням

До сих пір ми обговорювали обладнання і рецепти, використовуючи фізичну і процедурну керівну модель. У розділі 4 показано, як для періодичного процесу означуються рецепти з використанням процедур, а в розділі 5 та 6 - все про обладнання, включно модулі.   

Очевидно, що процедури рецепту якимось чином повинні бути зв’язані з функціями керування обладнанням. Оператор може зробити всю партію, керуючи однією функцією обладнання в один момент часу, але бере на себе відповідальність за усі види керування, такі як координаційне керування обладнанням і послідовністю функцій.  Якщо Ви хочете зробити продукт, який потребує комплексної обробки і ви хочете уникнути істотного втручання оператору, тоді Вам дійсно слід використати системи (або підсистемами) керування партіями (batch management system).        

Процедурне керування

Формально, процедурне керування (procedural control) направляє на обладнання дії, які відбуваються в заданій послідовності в порядку їх виконання в процес-орієнтованому завданні. Це, по суті, є виконання процедури рецепту, яка використовується для опису дій, необхідних для обладнання, щоб зробити свою річ.     

На Рис.16 показана матриця елементів процедурного керування, яка може виконуватися на різних рівнях обладнання. Оскільки S88 була розроблена для реалізації будь-якого рівня автоматизації, ми не робимо ніяких припущень, чи буде виконання процедурного керування оброблятися в електронному вигляді. Більш ніж ймовірно, Ви будете використовувати S88-сумісне програмне забезпечення для запуску вашого процесу, але оператор також зможе виконувати ручні процедури.  

Рис.16. Виконання процедурного керування обладнанням

Рис.16. Виконання процедурного керування обладнанням

Процедура рецепту (procedure) використовується для керування одним або більше апаратами в створенні продукту (або інакше кажучи в послідовності обладнання). Оскільки процедура охоплює декілька апаратів, її може виконати тільки технологічна комірка (process cell).

Апарат (Unit) має найбільше можливостей для виконання процедурного керування, так як там можна запустити процедури апарату (unit procedures),  операції (operations) і етапи(phases).

Агрегат (Equipment Module) обмежується тільки виконанням етапу, а  модулю керування не дозволяється взагалі виконання будь-якого процедурного керування.  Це дозволяє чітко розрізняти агрегати і модулі керування: агрегат має процедурне керування, зв’язане з ним (у вигляді етапу), а модуль керування - ні. Якщо у Вас є модуль керування, який являється достатньо складним, що на ньому мають запускатися деякі процедури (окрім базової послідовності станів), більш ніж ймовірно, що Вам необхідно переглянути його і оформити у вигляді агрегату.    

Зв'язування рецептів з функціями керування обладнанням 

Для того, щоб зробити партію, інструкції з рецепту якимось чином повинні передаватися в систему керування роботою обладнання. S88 пропонує, щоб підсистема (або система) керування партіями (рецептурне керування) і система керування обладнанням (апаратурне керування) існували окремо. Однак процедури, апаратні процедури, операції і етапи повинні існувати в обох системах – хоч не одночасно – в залежності від того, як ви запустите ваші операції. (Будьте обережні вставляючи інструкції для виконання в код керування рецептами і обладнанням в тій самій системі. Щоб дізнатися більше, див. пункт 1 в http://www.batchcontrol.com/s88/selling/merits.shtml )  

У той час, коли S88 точно не означує, де проходить зв'язок між процедурою керівного рецепту і функцією керування обладнанням, він потребує щоб процедура рецепту (recipe procedure) зажди існувала в системі керування партіями (batch management system), а етап (phase) завжди існував в системі керування обладнанням (equipment control system). Це показано на рис.17. 

Рис.17. Зв’язування рецепту і функції керування обладнанням

Рис.17. Зв’язування рецепту і функції керування обладнанням

Процедури апарату і операції можуть підпадати як в область діяльності керівного рецепту так і в область керування обладнанням.      

На рис.18 показаний найбільш поширений зв'язок на рівні етапів. У керівному рецепті (Control Recipe) на рівні етапу (Recipe Phase) створюється посилання на апаратурний етап (equipment phase), що виконується в системі керування (Equipment Control). Це посилання обробляється шляхом відправлення параметрів від рецептурного етапу (Recipe Phase) до апаратурного етапу (equipment phase). Коли апаратурний етап виконується, або по закінченню виконання, він відправляє результати назад до рецептурного етапу. Ці результати будуть записані в базу даних партії або включені в звіт партії чи виконавчий звіт.

Рис.18. Загальний метод зв’язування

Рис.18. Загальний метод зв’язування

Зв'язування на рівні етапів значить, що:

- система (підсистема) керування партіями вміщує процедуру, процедури апаратів, операції і етапи всередині рецепту;

- а система керування обладнанням вміщує тільки логіку етапу. Логіка етапу як правило існує в обладнанні системи керування, таких як ПЛК або DCS.      

Рис.18 конкретизує, що рецептурний етап зв’язується з етапом, що виконується в агрегаті. Етап агрегату (equipment module phase) далі підключається до модуля керування для роботи з виконавчими механізмами або опитування датчиків.  

Як Ви пам’ятаєте, апаратурний етап може виконуватися апаратом або агрегатом. Якщо він виконується апаратом його також називають етапом апарату (unit phase). Далі етап апарату може з’єднуватися з апаратурним етапом, який являється частиною агрегату. Агрегат в свою чергу передає команду модулю керування, якщо в цьому є потреба. Це показано на рис.19.

Рис.19. Етап апарату зі з’єднаннями

Рис.19. Етап апарату зі з’єднаннями

Далі

Тепер ми дізналися про усі три важливі моменти, що означують систему керування періодичними процесами: рецепти, обладнання і керуючі дії.

 

<< 6. Модулі         8. І що тепер? >>

Comments