Гончаренко Борис Миколайович

Працює на посаді професора кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління (2018), доктор технічних наук (1992), професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв (1996). Народився 28 квітня 1938 р. у селі Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької області (Україна). У 1955 р. поступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості і у 1961 р. закінчив повний курс механічного факультету названого інституту за фахом машини і апарати харчових виробництв з кваліфікацією інженер-механік. У 1958 - 1959 pp. працював помічником головного механіка цукрозаводу «Комсомолець» Львівського цукротресту (с.м.т. Хоростків, Копиченського р-ну, Тернопільської області), у 1960 - 1961 pp. інженером-конструктором ВГТ заводу «Київпродмаш» (м. Київ).

З 1961 р. працює в НУХТ - Національному університеті харчових технологій: асистент кафедри автоматизації (1961), молодший науковий співробітник НДГ кафедри автоматизації (1961 - 1962), асистент кафедри автоматизації (1962 - 1966), аспірант кафедри (1966 - 1969), старший викладач кафедри автоматизації (1969 - 1970), доцент кафедри автоматизації (1970 - 1995), з 1995 р. на посаді професора кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв (з 1999 кафедра автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій). У 1977 - 1978 pp. працював у Республіці Куба викладачем автоматизації у Гаванському Національному інституті підвищення кваліфікації працівників Міністерства цукрової промисловості, написав іспанською мовою та видав монографію з автоматизації цукрового тростинного виробництва.

Працює на посаді професора кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління (2018), доктор технічних наук (1992), професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв (1996). Народився 28 квітня 1938 р. у селі Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької області (Україна). У 1955 р. поступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості і у 1961 р. закінчив повний курс механічного факультету названого інституту за фахом машини і апарати харчових виробництв з кваліфікацією інженер-механік. У 1958 - 1959 pp. працював помічником головного механіка цукрозаводу «Комсомолець» Львівського цукротресту (с.м.т. Хоростків, Копиченського р-ну, Тернопільської області), у 1960 - 1961 pp. інженером-конструктором ВГТ заводу «Київпродмаш» (м. Київ).
З 1961 р. працює в НУХТ - Національному університеті харчових технологій: асистент кафедри автоматизації (1961), молодший науковий співробітник НДГ кафедри автоматизації (1961 - 1962), асистент кафедри автоматизації (1962 - 1966), аспірант кафедри (1966 - 1969), старший викладач кафедри автоматизації (1969 - 1970), доцент кафедри автоматизації (1970 - 1995), з 1995 р. на посаді професора кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв (з 1999 кафедра автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій). У 1977 - 1978 pp. працював у Республіці Куба викладачем автоматизації у Гаванському Національному інституті підвищення кваліфікації працівників Міністерства цукрової промисловості, написав іспанською мовою та видав монографію з автоматизації цукрового тростинного виробництва.
У 1969 р. захистив дисертацію на тему «Дослідження динаміки системи центрування малюнка етикетки в цукеркозагортальних автоматах високої продуктивності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю №198 - «Автоматизація виробничих процесів харчової промисловості» (дипл. МТН № 054724). У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Підвищення ефективності методів визначення технологічних показників сировини для харчових виробництв» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: 05.18.07 - «Технологія продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв», 05.13.07 - «Автоматизації технологічних процесів та виробництв (харчова промисловість)» (дипл. ДН №000444).
У 1972 - 1985 pp. очолював науковий напрям дослідження якості насіння соняшника та приймав участь у напрямі дослідження якості картоплі в тематиці науково-дослідних робіт розроблення автоматизованих систем експрес-аналізу якості картоплі та насіння соняшника у відповідності з координаційним планом найважливіших робіт KM CPCP (проблема 0.38.01, завдання 03.04) по картоплі та цільових комплексних науково-технічних програм - О.Ц. 026 (завдання 02.09.11) та О.Ц. 047 (завдання 09.17) по насінню соняшника.
Наукові дослідження посв'ячені розробленню конструкції електронних швидкодійних пристроїв центрування малюнку етикетки та автоматичного блокування в цукеркозагортальних автоматах (впроваджено у розробках УкрНДІПродМаш), та пристроїв експрес-аналізу показників технологічної якості сировини для харчової промисловості - картоплі та насіння соняшника (на Чемерському спиртзаводі здана держкомісії автоматична лінія оброблення проб картоплі, а на Більцькому олієжиркомбінаті - приладо-аналітичний комплекс визначення кислотного числа олії в насінні в складі АСУП сировинного господарства ОЖК (ХарчоПромАвтоматика, м. Одеса)). Крім того публікації стосувалися теоретичних основ аналізу, синтезу та реалізації оптимальних робастних систем автоматизації в харчовій промисловості на об’єктах керування в умовах невизначенності та запізнювання та останнім часом – застосування інтелектуальних систем керування.
Автор понад 235 наукових праць, серед них 27 винаходів (3 сумісно з студентами) та понад 45 видань навчально-методичних, репозитарій з 161 позиції, 5 підручників та навчальних посібників, 3 конспекти лекцій. Опубліковані статті: журнали Харчова промисловість НУХТ – 26 джерел, Наукові праці НУХТ – 12, Наукові праці КНТУ – 18, Ukrainian Food Journal, NUFT – 1, Canadian Journal of Science, Education and Culture – 1 публікація. Є учасником редакційної комісії іноземного рецензованого наукового видання Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (BMSE), review of manuscript.
Нагороджений медаллю «В пам'ять 1500-річчя Києва» (1981), почесними знаками «Відзнака НУХТ» №20 (2009) та двічі «Ветеран НУХТ» (2015 та 2018) за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців і плідну науково-педагогічну діяльність (2009) та почесною грамотою НУХТ з нагоди 75-річчя від дня заснування НУХТ. Член спеціалізованих вчених рад К 26.058.05 (НУХТ м. Київ) та К 23.073.02 (ЦУНТУ м. Кропивницький) з захисту кандидатських дисертацій з спеціальності 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
У 2006 р. видав навчальний посібник «Електроніка та мікросхемотехніка», у 2007 – «Цифрові системи керування», в 2016 «Автоматизація виробничих процесів», а в 2014 р. – підручник «Автоматизація виробничих процесів харчових технологій».

Comments