Кишенько Василь Дмитрович

Народився 5 січня 1949 р.

У 1970 р. поступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості, який з відзнакою закінчив у 1975 р. за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Після закінчення інституту був розподілений на роботу у науково-дослідний сектор КТІХП на посаду інженера. В  період 1975-1979 р. працював в НДС КТІХП на посадах інженера, старшого інженера, наукового співробітника.  В період 1979-1982 р. навчався в аспірантурі КТІХП на кафедрі Автоматизації технологічних процесів та виробництв. Після закінчення аспірантури працював асистентом, старшим викладачем,  доцентом, а з січня 2010 року – професором кафедри автоматизації і компютерно-інтегрованих технологій.

У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію Автоматичне управління процесами приготування тіста в хлібопекарському виробництві.

В 1996 р. отримав вчене звання доцента.

Підготував 9 кандидатів наук. Є автором більш ніж 250 наукових і науково-методичних праць. З них 2 монографії, 1 підручник, 2 навчальних посібника, 25 авторських свідоцтв та патентів.

Сфера наукових інтересів – розробка  і дослідження інтелектуальних  сценарно-синергетичних систем керування технологічними комплексами, які базуються на принципах  та методах нелінійної динаміки, синергетики, динамічного хаосу, технологічного моніторингу, сценарного підходу, мережевевоцентричного керування.

Приймаю участь в таких навчальних курсах: Інтелектуальні системи керування, Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів, Системна динаміка, математичне та імітаційне моделювання. 

Нагороджений почесним знаком “Ветеран НУХТ” та почесною грамотою Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.

Comments