Ладанюк Анатолій Петрович

Народився 19 червня 1939 р. в с. Зарванці Вінницької області. В 1956 р. закінчив Якушинецьку середню школу, а в 1959р. – Вінницький енергетичний технікум і отримав кваліфікацію технік-механік. Працював на Вінницькому олієжировому комбінаті. В 1964 р. закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю  «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

З грудня 1964 р. працює в НУХТ на кафедрі автоматизації виробничих процесів, яка з часом мала назви «Автоматизації технологічних процесів та виробництв», «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій», спочатку зав. лабораторії, потім асистентом, ст. викладачем, доцентом, а з квітня 1977 р. до травня 2018 р. – завідувачем кафедри (з 2011р. кафедра мала назви «Автоматизації процесів управління», «Автоматизації та інтелектуальних систем керування»), з червня 2018 р. – професор кафедри «Інтегрованих автоматизованих систем управління».

В 1972-1977 рр. виконував обов’язки  заступника декана факультетів теплоенергетики та автоматизації, а потім – економіки, автоматизації та управління.

Кандидатську дисертацію захистив в 1972 р., докторську – в 1993 р. Вчене звання професора присвоєне в 1991 р. Дійсний член (академік) Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем. Опублікував більше 350 наукових праць, автор шести підручників, вісьми посібників, отримав понад 50 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 22 кандидатів наук та 2 докторів наук. Очолював комісію науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України з напряму 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології», який був сформований при його безпосередній участі. Обраний членом національного комітету Української Асоціації з автоматичного керування.

 Приймає участь у курсах: «Методи сучасної теорії управління», «Методологія наукових досліджень», «Теорія автоматичного керування», «Системний аналіз задач автоматизації складних об’єктів».  

Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений Почесними Грамотами кабінету Міністрів  та Верховною Радою України, має ряд грамот та відзнак Міністерства освіти та науки.

Під керівництвом проф. Ладанюка А.П. в харчовій промисловості України впроваджено більше 30-ти мікропроцесорних систем управління (цукрові та спиртові заводи) в тому числі – перша в Україні система на Рокитнянському цукровому заводі.

З 1995 по 2010 р.р. був членом експертних рад ДАК та ВАК України, є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій в НТТУ «КПІ» ім. І.Сікорського, головою спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій  в НУХТ.

Comments