Сашньова Мар’яна Василівна

    Сашньова Мар’яна Василівна, доцент кафедри ІАСУ, кандидат технічних наук.

    У 2008 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

    У березні 2013 року була захищена дисертаційна робота на тему «Автоматизоване управління технологічним процесом виробництва ПЕТ-тари з використанням алгоритмів моніторингу якості продукції за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

    За період з лютого 2009р. по жовтень 2013р. працювала на посаді асистента кафедри Автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. На посаду доцента кафедри ІАСУ зарахована з вересня 2017р. За період з жовтня 2013р. по вересень 2017р. перебувала в декретній відпустці.

За 5 років викладання підготовлено 13 публікацій, з них 4 наукові статті у фахових журналах, 1 патент України на корисну модель та 8 тез доповідей на університетських та міжнародних конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін:

  • «Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях»
  • «Системний аналіз складних систем управління»
  • «Теорія автоматичного керування»
  • «Автоматизація бізнес-процесів»
  • «Системний аналіз задач автоматизації складних об’єктів»
Comments