Сашньова Мар’яна Василівна

     У 2008 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

У березні 2013 року була захищена дисертаційна робота на тему «Автоматизоване управління технологічним процесом виробництва ПЕТ-тари з використанням алгоритмів моніторингу якості продукції за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

За період з лютого 2009р. по жовтень 2013р. працювала на посаді асистента кафедри Автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. На посаду доцента кафедри ІАСУ зарахована з вересня 2017р. За період з жовтня 2013р. по вересень 2017р. перебувала в декретній відпустці.

За 5 років викладання підготовлено 13 публікацій, з них 4 наукові статті у фахових журналах, 1 патент України на корисну модель та 8 тез доповідей на університетських та міжнародних конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін:

«Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях»

«Системний аналіз складних систем управління»

«Теорія автоматичного керування»

«Автоматизація бізнес-процесів»

«Системний аналіз задач автоматизації складних об’єктів»

Comments