Шаруда Світлана Сергіївна

Закінчила НУХТ в 2005 р.
Працює на кафедрі з 2005 р.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію.
Читає дисципліни: автоматизовані системи управління технологічними процесами, програмовані технологічні комплекси та промислові контролери.
Кількість друкованих праць: 15, з них 5 статей в фахових виданнях.
Наукові напрямки: автоматизовані системи багатоцільового управління технологічними процесами.
 
Comments