Трегуб Віктор Григорович

Професор кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління, доктор технічних наук (1990), професор (1992). Народився 04 листопада 1933 р. у м. Києві. У 1956 р. закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інтитуту за спеціальністю «Електрифікація промислових підприємств і установок». У 1956 – 1961 рр. працював в монтажних та налагоджувальних організаціях Міністерства монтажних та спеціальних будівельних робіт СРСР та України на посадах прораба та начальника виробничого відділу спеціалізованого монтажного та налагоджувального управлінь. З 31 березня 1961 р. працює в Національному університеті харчових технологій послідовно на посадах старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, а з 1992 р. – професора кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. В 2011 році переведений на тільки що організовану кафедру інтегрованих автоматизованих систем управління. У 1986 – 1988 рр. працював викладачем-консультантом у Вищому політехнічному  інституті ім. Х.А.Мельї  (м.Сантьяго-де-Куба, Республіка Куба).

У 1970 р. захистив дисертацію за темою «Дослідження кінетики кристалізації цукру в утфельних вакуум-апаратах і кристалізаторах» на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю «Машини і апарати харчової промисловості». У 1990 р. захистив дисертацію за темою «Моделювання і управління циклічними технологічними процесами у харчовій промисловості» на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальностями «Автоматизація технологічних процесів і виробництв (харчова промисловість)» та «Процеси, машини і агрегати харчової промисловості». Наукові дослідження присвячені розв’язанню проблеми моделювання та оптимізації технологічних процесів у апаратах періодичної дії і базуються на застосування логіко-динамічних та кінетичних моделей для математичного опису цих процесів та прогнозних фізичних і кінетичних моделей для оптимізації і управління періодичними процесами. 

Опублікував 300 робіт, з яких 250 наукового та 50 учбово-методичного характеру. Є автором  3 підручників та 4 навчальних посібників, а також 8 монографій, курсів лекцій та довідників, один з яких перевиданий у Болгарії та Угорщині. Має більше 30 винаходів і знак “Винахідник СРСР”. В 1985 році отримав 3-ю премію та диплом на конкурсі наукових робіт Мінвузу УРСР. Працював керівником робочої групи з розробки стандартів вищої освіти. Нагороджений медаллю «В пам'ять 1500-річчя Києва» (1981), почесними грамотами Київського міського голови (2003) та  Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (2011),  почесними знаками «Відзнака НУХТ» (2009) та «Ветеран НУХТ» (2015). Член спеціалізованої ради К26.058.05. Підготував 8 канд. техн. наук, включаючи двох громадян Республіки Куба, є консультантом докторанта. У 2014 р. видав навчальний посібник «Проектування систем автоматизації», в 2016 р. – підручник «Автоматизація об’єктів періодичної дії».     

 
Comments