Власенко Лідія Олександрівна

Народилась і виросла в місті Києві. Закінчила ліцей №157 зі срібною медаллю. Повну вищу освіту здобула в Національному університеті харчових технологій і отримала кваліфікацію магістра з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв.
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Автоматизоване управління підсистемами технологічного комплексу цукрового заводу з використанням методів діагностики і прогнозування». В 2014 році отримала вчене звання доцент.

Всього 102 наукові праці. З них:  21 стаття, 51 теза виступів на конференції, 2 авторських свідоцтва, 1 монографія, 4 навчальних посібники, 1 підручник, 22 методичні розробки.

1. Ладанюк А.П. Системний аналіз складних систем управління: Навч. посіб. / А.П Ладанюк, Я.В. Смітюх, Л.О. Власенко, Н.А. Заєць, І.В. Ельперін. – К.: НУХТ, 2013. – 274с.
2. Ладанюк А.П. Системний аналіз складних систем управління. Практикум: Навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.П. Ладанюк, Я.В. Смітюх, Л.О. Власенко, Чорна Ю.О. – К.: НУХТ, 2014. –157 с. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/37.49.pdf
3. Ладанюк А.П. Теорія автоматичного керування технологічних об’єктів: Навч. посіб. / А.П. Ладанюк, К.С. Архангельська, Л.О. Власенко. - К.: НУХТ, 2014. – 274 с.
4. Ладанюк А.П. Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об’єктів (мережеві структури, адаптація, діагностика та прогнозування): монографія /  А.П. Ладанюк, Н.А. Заєць, Л.О. Власенко. - К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 274 с.
5. Ладанюк А.П. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / А.П. Ладанюк, Л.О. Власенко, В.Д. Кишенько. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 352 с.
6. Методи сучасної теорії управління: підручник / А.П. Ладанюк, Н.М. Луцька, В.Д. Кишенько, Л.О. Власенко, В.В. Іващук – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 368 с.

Дисципліни: Математичні методи та програмне забезпечення теорії керування; Автоматизація виробничих процесів; Автоматизація бухгалтерського обліку; Теорія автоматичного керування; Методи сучасної теорії керування.

Нагороди: Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим і галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2015р.)

Comments