Заєць Наталя Анатоліївна

Народилася 18 вересня 1981 р. в м. Андрушівка Житомирської області. Закінчила з відзнакою у 2004 році Національний університет харчових технологій за фахом «Автоматизоване управління технологічними процесами». З вересня 2004 року працювала асистентом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУХТ та навчалась в заочній аспірантурі цього ж університету. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування на тему «Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації».
Опубліковано 32 наукові праці, з них 10 статей, 3 деклараційні патенти на винахід, 19 тез доповідей на наукових конференціях.
Науково-педагогічні напрямки: проблеми синтезу адаптивних регуляторів; системна задача координації підсистем технологічних комплексів; проектування систем автоматизації харчових виробництв; проектування комп’ютерно-інтегрованих технологій; моделювання технологічних процесів; інформаційне забезпечення харчових виробництв.
   

Comments