Заєць Наталія Анатоліївна


  Народилася 18.09.1981 року в місті Андрушівка, Житомирської області.

Закінчила з відзнакою у 2004 році Національний університет харчових технологій за фахом Автоматизоване управління технологічними процесами. З вересня 2004 року працювала асистентом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУХТ та навчалась в заочній аспірантурі університету. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою ” Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації , напрям – автоматизація процесів керування. З вересня 2009 року працює доцентом кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБІП України та за сумісництвом доцентом кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління. У травні 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБІП України. Опубліковано понад 100 наукових праць, з них 3 монографії, 4 навчальні посібники, 6 деклараційних патентів на винахід, понад 50 статей, та більше 60 тез доповідей на наукових конференціях.  Науково-педагогічні напрямки: інтелектуальні системи керування; адаптація та координація підсистем технологічних комплексів; проектування систем автоматизації харчових виробництв; інформаційне забезпечення харчових виробництв.

Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальтних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Основні публікації: GOOGL – https://scholar.google.com.ua/citations?user=4tqkEhH5mKEC&hl=ru

Основні публікації:SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200176812

Comments