Заєць Наталія Анатоліївна


Заєць Наталія Анатоліївна, доцент, кандидат технічних наук.
    Народилася 18.09.1981 року в місті Андрушівка, Житомирської області.
    Закінчила з відзнакою у 2004 році Національний університет харчових технологій за фахом ”Автоматизоване управління технологічними процесами”. З вересня 2004 року працювала асистентом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУХТ та навчалась в заочній аспірантурі університету.
    В 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою ” Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації ”, напрям – автоматизація процесів керування. З вересня 2009 року працює доцентом кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБІП України та за сумісництвом доцентом кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління.
    У травні 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБІП України.
    Опубліковано понад 100 наукових праць, з них 3 монографії, 4 навчальні посібники, 6 деклараційних патентів на винахід, понад 50 статей, та більше 60 тез доповідей на наукових конференціях. 
    Науково-педагогічні напрямки: інтелектуальні системи керування; адаптація та координація підсистем технологічних комплексів; проектування систем автоматизації харчових виробництв; інформаційне забезпечення харчових виробництв.
Comments