Випускникам коледжів і технікумів

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ ТА ТЕХНІКУМІВ

НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДО ВСТУПУ В

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Шановні випускники коледжів і технікумів!

 

З 1 грудня 2017 р. для випускників коледжів і технікумів, які планують вступати до університету на скорочену форму за спорідненими спеціальностями для здобуття  освітнього ступеня  бакалавра, у Центрі доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав НУХТ починають працювати курси з підготовки до фахового вступного випробування зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за дистанційною формою навчання. Навчальні матеріали готують викладачі випускової кафедри за програмою фахового вступного випробування з вибраної спеціальності.

Для підготовки до навчання в університеті також розроблено курси з математики і фізики за програмами їх вивчення в університеті. Форма навчання дистанційна. У разі успішного завершення курсів з цих дисциплін, вони можуть бути перезараховані в процесі подальшого навчання в університеті.

Предмет підготовки з:

Форма навчання

Фахового вступного випробування зі спеціальності 151 – Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології

Д  и с т а н ц і й н а*

 

 

Математики

Фізики

Початок навчання                з 01.12.2017 р. по 30.06.2018 р.

Вартість навчання                410  грн.(за 1 предмет)

* За дистанційною формою навчання слухач може розпочати навчання у будь-який час.

 

Кожен слухач може обрати бажаний перелік курсів

Для інформації: до НУХТ на цю спеціальність на бюджетну форму навчання поступили:

у 2015 р. на 3 курс      33 студента;        на 2 курс   8 студентів;

у 2016 р. на 3 курс      25 студентів;       на 2 курс   3 студента;

у 2017 р. на 3 курс      32 студента;        на 2 курс   3 студента


Більш детальну їнформацію можна отримати по телефонам Центру доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав НУХТ (287-94-92, 289-67-13), а також за телефоном завідувача кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Ельперіна Ігоря Володимировича - (044) 287-91-04, (067) 784-27-05, а також за електонною поштою ivelperin@gmail.com


Адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 70, корп. Б-107

Comments