top of page
_edited.jpg

ВІД ДАТЧИКА ДО ХМАРИ – СУЧАСНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ЕПОХУ ІНДУСТРІЇ 4.0 

Home: About
Вид с воздуха на Drone
АБІТУРІЄНТУ: ПРО 174 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

​Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, відповідає за підготовку бакалаврів зі спеціальності 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та роботехніка" (у минулому 151), а також магістрів з цієї спеціальності.

Кафедра АКТСУ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Вона створена у 1959 році і з тих пір кілька раз змінювала назву щоб максимально відображати особливості підготовки.
 

З 2019 р. розпочалася підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації», що характеризує більш акцентовану увагу на посилення вивчення інформаційних технологій та їх використання в промислових системах керування. У процесі підготовки бакалаврів кафедра відповідає за теоретичну та практичну фахову підготовку, викладаючи різноманітні курси професійного спрямування. Крім того, ведеться викладання здобувачам енергетичних і технологічних спеціальностей з основ автоматизації виробничих процесів на базі сучасного технічного і програмного забезпечення.
 

Кафедра має одне із найкращих в Україні оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. До її складу входять 3 спеціалізовані навчальні лабораторії з мікропроцесорної техніки, лабораторія автоматичного керування, лабораторія технологічного вимірювання, що оснащені промисловими засобами автоматизації провідних фірм Європи та світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi Electric, Siemens, Hitachi, Honeywell, Danfos, Open System, FESTO, Мікрол, Тера та ін., що забезпечує можливість майбутнім фахівцям не тільки оволодіти ґрунтовними теоретичними знаннями, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.
 

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі експертних з акредитації спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Так завідувач кафедри доцент Ярослав Смітюх та професор Вячеслав Іващук є експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за відповідною спеціальністю.
 

Викладачі кафедри приймають участь у інженерній діяльності щодо створення та введення в дію нових систем керування, а отже мають практичний досвід, який передають здобувачам. 

Стек ноутбуков
НОВІ
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

У Національному університеті харчових технологій на випусковій кафедрі АКТСУ готовлять високоякісних спеціалістів з Автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки за новими освітніми програмами. 

НОВИНИ
bottom of page