top of page
Abut40: 1
Як вступити на бакалавра за спеціальністю 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра потрібні:

Перелік конкурсних предметів, вагові коефіцієнти та мінімальні бали по освітніх програмах наведені у Інформаційній таблиці 2 Правил прийому.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

  • НМТ 2023 року,

  • або НМТ 2022 року,

  • або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,

  • або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра на основі НРК5;

  • матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща;

  • вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому.

 

Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів (без урахування різниці в балах для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра).

 

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальностей галузі знань 29 «Міжнародні відносини».

 

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4), використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

bottom of page