top of page
High performance HMI

Розробка ефективних людино-машинних інтерфейсів та підсистем моніторингу та диспетчеризації

Згідно останніх досліджень причин багатьох інцидентів аварій на виробництвах дослідники визначили, що можна б було їх уникнути, якби був правильно розроблений людино-машинний інтерфейс. Тому останні 10 років питанню високоефективного людино-машинного інтерфейсу та підсистемам тривожної сигналізації приділяється велика увага. Зокрема вже вийшли ряд міжнародних стандартів по розробленню HMI/Alarm Management, деякі в процесі розробки. Викладачами кафедри ведуться роботи по популяризації даних стандартів (https://www.tda.in.ua/17-1-scadahmiнухт) та кращих практик, робочі програми та наповнення дисциплін перероблені відповідно до аналізу результатів та висновків останніх досліджень. За результатами аналізу стандартів, кращих практик та власних розробок для реальних об'єктів написаний навчальний посібник в тему розроблення SCADA/HMI https://www.fb.asu.in.ua/kniga-scada-hmi

hmi1.png

Однією з проблем імплементації стандартів в реальні системи є надмірна їх складність та відсутність механізмів масштабування на малі та середні системи. Тому викладачами, аспірантами та магістрантами кафедри проводяться роботи щодо пророблення механізмів імплементації стандартів як кращих практик в Україні. Ці механізми описані в ряді робіт, зокрема в статтях:   

  1. Сучасні стандарти з розроблення тривожної сигналізації в автоматизованих системах керування технологічними процесами/  О.М.Пупена, А.В. Шишак // Automation of Technological and Business Processes, 11(3), 2019, 46-58.

  2. Шишак А. В., Пупена О. М. Керування життєвим циклом людино-машинних інтерфейсів/ Шишак А. В., Пупена О. М.// Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. - Т. 26, № 3. - С. 17-27. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31888/1/Tom_26_%233.pdf

  3. Шишак А.В, Пупена О.М. Життєвий цикл організації системи тривожної сигналізації. Automation of technological and business processes. 2021, 13, 4-11 DOI:https://doi.org/10.15673/atbp.v13i1.1994

bottom of page