Industrial Networks

Промислові комунікації в Індустрії 4.0

Сучасні системи промислової автоматизації важко уявити без використання промислових мереж. В системі керування вони використовуються від рівня датчика до систем керування бізнес-процесами. На кафедрі вже більш ніж 20 років проводяться дослідження щодо вибору та використання промислових мереж в АСКТП та навчання щодо їх використання.

network1.png

Зокрема вийшло ряд статей на тему промислових мереж, методичних матеріалів а також посібник Промислові мережі та інтеграційні  технології в автоматизованих системах. На кафедрі читається окрема дисципліна, де студенти отримують теоретичні та практичні навички роботи з промисловими мережами та інтеграційними технологіями.

У зв'язку з розвитком Інтернету речей виникли нові потреби та технології використання промислових мереж в інфраструктурі IIoT. Зокрема великою мірою стало повсякмістного використання промислового Real Time Ethernet з одночасним використанням стеків протоколів реального часу та IoT. Серед останніх варто виділити MQTT, технологію HTTP API та стандарт інтеграції OPC UA. Використання цих протоколів стало стандартами дефакто, їх роботу та особливості впровадження стало предметом аналізу на кафедрі рядом викладачів та аспірантів (Олександр Пупена, Дмитро Мацебула, Альона Шишак). Нові технології увійшли в дисципліни "Технології індустрії 4.0" (магістри), "Розробка та імітаційне моделювання в інтегрованих системах керування" (аспіранти). Принципи інтеграції сучасних АСКТП з хмарними сервісами описані в статті "На шляху до індустрії 4.0: Інтеграція існуючих АСУТП з хмарними сервісами" / А. В. Шишак, О. М. Пупена. // Automation of Technological and Business Processes. – 2018. – №10. – С. 33–39.