top of page
  • Фото автораOleksandr Pupena

Відбулася нарада по обговоренню ОПП магістр

Оновлено: 12 бер.

20 квітня 2022 року в онлайн форматі було проведена нарада робочої групи по обговоренню освітньої програми «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління», проєкт якої попередньо був викладений на громадське обговорення у публічному доступі. На нараді була більша частина робочої групи за винятком Андрія Старжинського та Дмитра Сімака, з якими обговорення велося попередньо в режимі чату. Був проведений аналіз зауважень та пропозицій членів групи та інших стейкхолдерів. За результатами обговорень група рекомендує для затвердження наступні зміни в ОПП та в її компоненти:

  • замінити “Методологія наукових досліджень” на дисципліну "Керування проектами автоматизації складних об'єктів" та добавити відповідні до неї ФК та ПРН: ФК12: "Здатність керувати проектами створення та модернізації автоматизованих систем керування технологічними процесами та виробництвами відповідно до сучасних підходів", ПРН16: "Приймати активну участь в процесах керування проектами при розробці та модернізації автоматизованих систем керування процесами та виробництвами";

  • дисципліну “Методологія наукових досліджень” варто перенести на рівень підготовки аспірантів

  • при розробці робочих програм врахувати щоб в дисциплінах "Мехатроніка і робототехніка" а також "Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем керування" були відповідні розділи функціональної безпеки;

  • враховуючи важливість дисципліни "Промислові мережі" але відсутність її в обов'язкових компонентах при розробці робочих програм передбачити перенесення певних розділів до дисципліни "Технології індустрії 4.0".

  • врахування зауваження щодо відсутності окремої ОК для керування технічним обслуговуванням і внести відповідні корективи в робочу програму дисципліни Автоматизовані системи керування виробництвом (MES-рівень).


Дякуємо усім членам робочої групи за плідну роботу.Теги:

83 перегляди0 коментарів
Post: Blog2_Post
bottom of page