top of page
  • Oleksandr Pupena

Наукові здобутки молодих вчених кафедри АКТСУ

17 листопада 2022р.на кафедрі автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління (АКТСУ) був проведений науковий семінар, на якому було представлено основні результати дисертаційних досліджень Михайла Грами на тему «Автоматизоване керування випарною установкою на основі інтелектуальних регуляторів», керівник к.т.н., доц. Віктор Сідлецький.

Доповідь зацікавила аудиторію і викликала бурхливу дискусію в якій прийняли участь: декан факультету Автоматизації і комп’ютерних систем к.т.н., доц. Андрій Форсюк, завідувач кафедри АКТСУ к.т.н., доц. Ярослав Смітюх та інші працівники кафедри та гості.

90 переглядів0 коментарів
Post: Blog2_Post
bottom of page