top of page
  • Фото автораOleksandr Pupena

Нові лабораторні з програмування ПЛК з тренажером Factory I/O

Цього року в рамках дисципліни Контролери та їх програмне забезпечення, здобувачі третього курсу почали набувати практичних навичок з програмування програмованих логічних контролерів, використовуючи 3d тренажер Factory I/O. Завданням лабораторної роботи було запрограмувати алгоритм роботи установки, налаштувати ПІД регулятор на стабілізацію заданого рівня рідини в ємності, керуючи клапаном подачі рідини в ємність. У якості збурення виступала зміна ступеню відкриття клапану зливу рідини, та зміна заданого значення рівня. У якості програмованого логічного контролера використовувався Modicon M221 від компанії Schneider Electric. Успішні результати виконання поставлених завдань здобувачами, свідчать про високу ефективність використання 3d тренажерів для програмування ПЛК, та високий рівень теоретичної підготовки майбутніх фахівців.

Нову лабораторну роботу розробив та впровадив доцент кафедри АКСТУ Володимир Полупан.


11 переглядів0 коментарів

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page