top of page
Сідлецький_edited.jpg

Сідлецький Віктор Михайлович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 • Facebook
 • LinkedIn
 • 5968940

Сідлецький Віктор Михайлович закінчив Національний університет харчових технологій у 2002. Кваліфікація за дипломом магістр з комп'ютерно–інтегрованих  технологічних процесів і виробництв. Кандидат технічних наук  05.13.07 - автоматизація процесів керування. Тема «Автоматизоване управління дифузійною станцією з підсистемою підтримки прийняття рішень».  Доцент кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління.
Науково-педагогічний стаж роботи Сідлецького В.М. становить більше 20 років – весь час у Національному університеті харчових технологій: 7 років на посаді асистента (2002 – 2009 рр.), 1 рік на посаді старшого викладача та з вересня 2010 р. - на посаді доцента.
Сідлецький В.М. є керівником наукового студентського гуртка. Під час прийому у 2013, 2014 рр. сумлінно виконував обов’язки відповідального секретаря відбіркової комісії факультету АКС.
Під час роботи в університеті зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст і вимогливий викладач. Багато уваги приділяє розвитку матеріально-технічної бази кафедри.
У 2013р. Сідлецький В.М. був нагороджений подякою та годинником. У 2015р. був визнаний як "Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 н.р", 1 місце у категорії "доценти" наказ № 751-К від 09.11.2015.

 

Посібники

 1. Ельперін І. В, Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник Нац. ун-т харч. технол. — 2-ге вид., випр. / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед, К. : Ліра-К, 2021. — 378 с.    378 /80 ; https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html

 2. Левченко О. І. Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок [Текст] / Левченко О. І., Сiдлецький В. М.,: навч. посіб. МОН України    Друк    ISBN 978-966-612-153-3 Нац. ун-т харч. технол. К. : НУХТ, 2014. — 227 с

 3. Сiдлецький В. М. Технології конструювання сучасних автоматизованих (3 прикладами для дифузійної станції цукрового заводу) [текст] / В. М. Сiдлецький, І. В. Ельперін – :Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. - 180 с. ISBN 978-617-520-254-8
   

Список наукових праць

 1. Твердохлеб, А. В. Дозатор для расфасовки сливочного масла и спредов в крупные бруски / А. В. Твердохлеб, В. М. Сидлецкий // Переработка молока. – M.: 2010. – №3. – С. 58-59. (Закордонне видання)

 2. Твердохлеб, А. В. Расфасовка сливочного масла и спредов в крупне бруски / А. В. Твердохлеб, В. М. Сидлецкий // Сыроделие и маслоделие. –2010. – M.: №3. – С. 20–21. (Закордонне  фахове видання)

 3. Сідлецький В. М. Механізм логічного виведення рекомендацій щодо зміни технологічних параметрів для колонної дифузійної станції / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Харчова промисловість. – 2010. – №9. – С. 136-141.(фахове видання)

 4. Сідлецький, В. М. Автоматична система прогнозування та багатокритеріального вибору в системі управління дифузійною станцією цукрового заводу / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Цукор України. - 2011. - № 8(68). - С. 37-42. (фахове видання)

 5. Сідлецький, В. М. Система прогнозування показників роботи дифузійної станції цукрового заводу / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 3/3 (51). — С. 8-12. (фахове видання)

 6. Сідлецький, В. М. Вдосконалення системи управління відділенням сокодобування / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 117 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2011, №117, с.102 – 105(фахове видання)

 7. Сідлецький, В. М. Підсистема аналізу технологічного процесу і вибору рішень в системі управління дифузійною станцією цукрового заводу / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Енергетика і автоматика. - 2012. - № 1. с.1 – 15 "Енергетика і автоматика",  №1, 2012 р. (фахове видання)

 8. Сідлецький, В. М. Використання теорії ігор при формуванні рішень в системі керування станцією сокодобування цукрового заводу / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Цукор України. - 2012. - № 5(77). - С. 34-40. (фахове видання)

 9. Sidłeckyj, W.M. Stosowanie teorii gier przy formowaniu rozwiązań w systemie zarządzania tacją wydobycia soku cukrowni / I.W.Elperin, O.I.Łewczenko //Nauka i Studia, NR 3 (58) 2012, с.104 – 112(Закордонне видання)

 10. Sidłeckyj, W. M., Control of the sugar factory diffuse station as a complex technological process / W.M. Sidłeckyj,  I. W. Elperin  // Gazeta Cukrownicza 2013 Vol.121 No.2 pp.81-85 ref.2 (Закордонне видання)

 11. Сидлецкий В. М. Дозирование и учет жидких вешеств в промышленности / В. М. Сидлецкий, О. И. Левченко, П. А. Пастушенко // Food Technologies & Equipment. - 2013. – № 5-6 (46-47). - C. 42-45.

 12. Твердохлеб, А. В.Модернизация маслообразователей марки ТВФ-2 / А. В. Твердохлеб, В. М. Сидлецкий // Сыроделие и маслоделие. - 2013. - № 4. - С. 49-51. . - ISSN 2073-4018 (Закордонне видання)

 13. Пупена, О.М., Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Іnternet / О.М.  Пупена, В. М. Сідлецький,// Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Том 20, № 3 (2014)  С. 24-34.(фахове видання)

 14. Сідлецький В. М., Керування технологічним процесом як складною багатозв’язною системою / В. М. Сідлецький,  О.М.  Пупена // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Том 20, № 5 (2014)  С. 17-28.(фахове видання)

 15. Сидлецький, В. М. Подсистема управления подачи сырья на переработку для диффузионной станции сахарного завода / В. М. Сидлецкий, И. В. Эльперин, А.И. Левченко // Научни трудове на университет по хранителни технологии – Пловдив, 2014. — Том LXI. — С. 634-640. (Закордонне видання)

 16. Сидлецкий, В. М. Система динамического управления технологическим процессом в изменяемых производственных режимах / В. М. Cидлецкий, И. В. Эльперин, Г. Н. Била // Научни трудове на университет по хранителни технологии – Пловдив, 2015. — Т. 62. — С. 669-674. (Закордонне видання)

 17. Сідлецький, В. М. Інтеграція промислових даних в системі управління відділеннями сокового потоку цукрового заводу / В. М. Сідлецький, О. І. Левченко // Europejska nauka XXI powieka-2014 : міжнародна науково-практична конференція, 07–15 травень 2014 р. – Przemysl : Nauka і studia, 2014. – Т. 32. – С. 39–41. (Закордонне видання)

 18. Сідлецький, В. М. Аналіз не вимірювальних параметрів на рівні розподіленого керування для автоматизованої системи, об’єктів і комплексів харчової промисловості / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, В. В. Полупан // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2016. — Т. 22, № 3. — С. 7-15. (фахове видання)

 19. Лапін, М. В. Використання систем нечіткої логіки для динамічного управління потужністю парових котлоагрегатів / М. В. Лапін, В. М. Сідлецький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2016. — Т. 22, № 4. — С. 24-31. (фахове видання)

 20. Сідлецький В. М. Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об’єктами / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - 2016. - Вип. 256. - С. 113-121. (фахове видання)

 21. Полупан, В. В. Структура автоматизованої системи розширеного керування для координації суміжних станцій цукрового заводу / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Наукові праці Національного університету харчових технологій.– 2017. – Т. 23, № 1. – С. 16–24. (фахове видання)

 22. Сідлецький, В. М. Тензорний аналіз в автоматизованій системі управління процесом пастеризації молока / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2017. — Т. 23, № 2. — С. 7-15. (фахове видання)

 23. Сідлецький, В. М. Використання тензорного аналізу в автоматизованій системі управління процесом дефекосатурації / В. М. Сідлецький, П. С. Гладюк // Цукор України. — 2017. — №2 (134). — С. 32-38. (фахове видання)

 24. Сідлецький В. М. Управління ділянкою першої сатурації з використанням методів тензорного аналізу / В. М. Сідлецький, Є. О. Кадура // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: «Техніка та енергетика АПК» – К., 2017. – Вип. 261, С. 177-188(фахове видання)

 25. Сідлецький, В. М. Система керування процесом заключного очищення дифузійного соку з використання методів тензорного аналізу / В. М. Сідлецький, Н. С. Федорич // Науковий журнал «Енергетика і автоматика». — 2017. — № 2. — С. 128-138. (фахове видання)

 26. Полупан В. В.  Автоматизована система управління станції дефекосатурації з модулем координації / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Цукор України. - 2017. - № 3. - С. 41-46. (фахове видання)

 27. Полупан В. В. Використання генетичного алгоритму при оптимізації роботи сатуратора за допомогою адаптивної системи оптимального керування / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Цукор України. - 2018. - № 3. - С. 28-32. (фахове видання)

 28. Polupan V. Genetic algorithm usage for optimization of saturator operation / V. Polupan, V. Sidletskyi // Ukrainian food journal. - 2018. - Vol. 7, Issue 4. - С. 754-762. Web of Science

 29. Sidletskyi V., Korobiichuk I., Ladaniuk A., Elperin I., Rzeplińska-Rykała K. (2020) Development of the Structure of an Automated Control System Using Tensor Techniques for a Diffusion Station. In: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (eds) Automation 2019. AUTOMATION 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 920. Springer, Cham (Scopus)

 30. Hrama, Mykhailo, Viktor Sidletskyi and I. W. Elperin. “Comparison Between PID and Fuzzy Regulator for Control Evaporator Plants.” 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (2019): 54-59. (Scopus)

 31. Sidletskyi V., Steam boiler control system using tensor analysis methods / V. Sidletskyi // International Journal of Computing. – 2019. - Vol. 18, Issue 2. - С. 147-154 (Scopus)

 32. Korobiichuk I., Sidletskyi V., Ladaniuk A., Elperin I., Hrama M. (2020) Use of Methods of Tensor Analysis in the Evaporator Plant Operating System. In: Szewczyk R., Krejsa J., Nowicki M., Ostaszewska-Liżewska A. (eds) Mechatronics 2019: Recent Advances Towards Industry 4.0. MECHATRONICS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1044. Springer, Cham (Scopus)

 33. Sidletskyi, V.M. Integrated control system of the thermal power complex using the tensor analysis methods / V.M.Sidletskyi,I.V.Elperin //  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, No 5, 137-142  (Scopus)

 34. Intelligent automatic control of sugar factory evaporator operation using behavior prediction subsystem // M Hrama, V Sidletskyi, I Elperin - Ukrainian Food Journal, 2022, pp - 148-163. (Web of Science).
   

Конспекти лекцій та методичні рекомендації.

 1. Методичні вказівки до вивчення мікропроцесорних контролерів фірми MITSUBISHI ELECTRIC α – серії для студентів спеціальності напряму 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та всіх енергетичних, механічних і технологічних спеціальностей всіх форм навчення.

 2. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи зі спеціальностей 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

 3. Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів за напрямком підготовки 6.050601 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання

 4. Програмно-технічні комплекси і промислові контролери. Мікропроцесорні контролери VIPA. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей: 7.05020201        

 5. Автоматизоване управління технологічними процесами, 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами, 7.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, 8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва,

 6. Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курс. проекту для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання

 7. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання

 8. Технічні засоби автоматизації: [Електронний ресурс]: метод.  рекомендації до вивчення дисципліни для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання

 9. Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм

 10. Автоматизація виробничих процесів [Текст] : лабораторний практикум в лабораторії автоматичного управління для студентів механічних, енергетичних та технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  

 11. Теплотехнічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050604 «Енергомашинобудування» ден. та заоч. форм навч.

 12. Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок [Текст] : навч. посіб. МОН України

 13. Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник Нац. ун-т харч. технол. — 2-ге вид., випр.

 14. Технічні засоби автоматизації: [Електронний ресурс]: метод.  рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання

 15. Сідлецький В.М., Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / В.М.Сідлецький, –

 16. Мікропроцесорна техніка : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. М. Сідлецький,; Нац. ун-т харч. технол. -

 17. Проектування систем автоматизації: [Електронний ресурс]: метод.  рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня  «бака-лавр» спец. 151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» ден-ної та заочної форм навчання

 18. Сідлецький В.М., Технічні засоби автоматизації [Електронний ре-сурс]: конспект лекцій для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр»  спец. 151 «Автоматизація і компۥютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання

 19. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, Є. С. Проскурка ;Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 109 с. – Електронна бібліотека. – Навчально-методичні матеріали НУХТ. – каф. інтегрованихавтоматизованих систем управління. УДК 681.5(07)

 20. Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / В.М. Сідлецький, М.П. Грама, І.В. Ельперін, К.: НУХТ, 2019. – 116 с.

 21. Інжиніринг харчових виробництв. Модуль 4. Автоматизація виробничих процесів. Лабораторний практикум в лабораторіях автоматичного регулювання та мікропроцесорної техніки для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Харчові технології» денної, заочної та дистанційної форм навчання - Киричук С.А., Сідлецький В.М., Архангельська К.С. № реєстрації в НМУ 100.110-04.01.2021

 22. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / В.М. Сідлецький, Н.Г. Гриценко, К.: НУХТ, 2021. – 40с. Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМУ 100.114-10.03.2021

 23. Технології конструювання сучасних автоматизованих систем: [Електронний ресурс]: лабораторний практикум для здобувачів освітньо -наукового ступеня «доктор філософії» спеціальністі 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-наукової програми  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання/ уклад.: В.М. Сідлецький  – К. : НУХТ, 2021. – 88 с.

 24. Технології конструювання сучасних автоматизованих систем: [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітньо - наукового ступеня «доктор філософії» спеціальністі 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-наукової програми  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання/ уклад.: В.М. Сідлецький  – К. : НУХТ, 2021. – 97 с. Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМУ 100.136-29.12.2021

 25. Сідлецький В.М. Технології конструювання сучасних автоматизованих систем: [Електронний ресурс]: конспект лекцій для здобувачів освітньо -наукового ступеня «доктор філософії» спеціальністі 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-наукової програми  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання/ уклад.: В.М. Сідлецький  – К. : НУХТ, 2021. – 132 с.

Контактна інформація

Завжди радий допомогти і проконсультувати

+38(067)7646410

bottom of page