top of page
Наукові та практичні спрямування кафедри АКТСУ
IIoT

Використання  технологій промислового Інтернету речей при побудові інтегрованих  автоматизованих систем керування харчових виробництв

Industrial Robots, Cobots

Створення  автоматизованих комплексів харчових виробництв на базі промислових та колаборативних роботів

Software Life cycle

Керування життєвим циклом прикладного програмного забезпечення на основі каркасу

Industrial Networks

Промислові комунікації в Індустрії 4.0

AR/VR

Використання технологій віртуальної та доповненої реальності в автоматизованих системах керування харчових виробництв

Digital Twins

Створення та використання цифрових двійників для активів харчових виробництв

High performance HMI

Розробка ефективних людино-машинних інтерфейсів та підсистем моніторингу та диспетчеризації

Manufacturing operation management

Керування виробничими операціями (MOM) в харчовому виробництві

Batch Control

Керування порційними виробництвами

Якорь 1
ДОСЛІДЖУЄМО РАЗОМ
встреча
bottom of page