shyshak photo_edited.jpg
Шишак Альона Вячеславівна

Навчалась у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2012-2016 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ІV рік навчання, рік вступу – 2018). З 2019 року працює на посаді асистента кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління НУХТ.

Публікації за темою дисертації: співавтор 15 наукових праць, у тому числі 4 статей у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); 8-ми тез доповідей – опублікованих в вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, 2-х білих книг підготовлених в рамках проекту «Підтримка рамкових умов для торгівлі в Україні», який виконує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Одержано 1 патент України на корисну модель. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: брала участь в проекті зі створення станка автоматизованого збору радіаторних решіток для автомобілів на заводі «Bohm Fertigungs technik Suhl Gmb H» в місті Suhl,  Німечинна, у період з 29.10 по 08.11.2019 року. Була відповідальною за програмування контролера та розробку візуалізації панелі оператора. Доказ діяльності.

З 2019 року по 2020 рік брала участь в проекті aCampus (Awareness CAMPaign for better Use of Standards) – компанія по росту обізнаності та кращого використання українськими замовниками та розробниками міжнародних стандартів в області промислової автоматизації та ІТ. Проект фінансувався за підтримки Уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesells chaftfür internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. В результаті роботи були розробленні 2 білі книги та 2 гайди. З проектом та його результатами можна ознайомитись за посиланням.

Участь у наукових проектах: тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи «Науково-технічні основи розробки систем автоматизації складних об’єктів з використанням інтелектуальних методів та технологій індустрії 4.0», тема індивідуальної НДР «Створення та використання цифрових двійників для активів харчових виробництв».

Науковий керівник: к.т.н., доцент Пупена Олександр Миколайович.

Тема дисертації: «Автоматизоване керування об’єктами молочного виробництва з використанням цифрових двійників».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Hrama photo.jpg
Грама Михайло Петрович

Навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2015-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); за освітнім ступенем «магістр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»). З 2019 року навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Публікації за темою дисертації: співавтор 10 наукових праць, у тому числі 4 статті, серед яких – 1 стаття у журналі бази даних Web of Science; 2 – у журналі бази даних Scopus, 1 -  у наукових виданнях України; 6 тез доповідей – опублікованих в вітчизняних науково-практичних конференціях. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: 16-18 квітня 2019 року приймав участь у міжнародній конференції «IEEE 39th International Conference on ELECTRONICS and NANOTECHNOLOGY “ELNANO-2019”». Доказ діяльності.

16 вересня 2019 року приймав участь у міжнародній конференції «Mechatronics 2019». Доказ діяльності.

​Науковий керівник: к.т.н., доц. Сідлецький Віктор Михайлович.

Тема дисертації: «Автоматизоване керування випарною установкою на основі інтелектуальних регуляторів».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Bokoch.jpg
Бокоч Іван Васильович

Навчався в ПТХТ НУХТ за освітнім ступенем «молодший спеціаліст» 2010-2014 р. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Монтаж та обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»); навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2014-2016 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); за освітнім ступенем «магістр» 2016-2018 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»). Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ІV рік навчання, рік вступу – 2018).

Публікації за темою дисертації: співавтор 9 наукових праць, у тому числі 2 статей у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); 6-ти тез доповідей – опублікованих в вітчизняних та закордонних збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, Одержано 1 патент України на корисну модель. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: Брав участь в розробці та впровадженні: АСУТП вакуум апаратів І продукту з використанням в якості затравки маточного утфелю на АТ "Грязінський цукровий завод", 2018р.; АСУТП жомосушильного відділення в складі 3-х жомосушильних барабанів на ТОВ "Радехівський цукор", Радехівський цукровий завод, 2018р.. Брав участь в проекті по контролю відбору проб з вентиляції на НБК (Новий безпечний конфайнмент), 2018р. Брав участь в розробці виготовленні та впровадженні 3 роботизованих станків по маркуванню конекторів для автомобілів на заводі LEONI, 2019-2021рр.

​Науковий керівник: д.т.н., проф. Трегуб Віктор Григорович.

Тема дисертації: «Автоматизована система керуванням процесом кристалізації цукру з нестаціонарним форм-фактором в утфельних вакуум-апаратах періодичної дії».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Савченко.jpg
Савченко Ігор Олександрович

Навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); за освітнім ступенем «магістр» 2019-2021 рр. Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (І рік навчання, рік вступу – 2021).

Публікації за темою дисертації: співавтор 5 наукових праць, у тому числі 1 статті у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); 4-х тез доповідей – опублікованих в вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях. Повні вихідні дані публікацій.

​Науковий керівник: с.н.с., д.т.н. Чумаченко Сергій Миколайович.

Тема дисертації: «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для реагування на загрози виникнення надзвичайної ситуації в природно-техногеній геосистемі».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії