top of page
Hrama photo.jpg
Грама Михайло Петрович

Навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2015-2017 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); за освітнім ступенем «магістр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»). З 2019 року навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Публікації за темою дисертації: співавтор 10 наукових праць, у тому числі 4 статті, серед яких – 1 стаття у журналі бази даних Web of Science; 2 – у журналі бази даних Scopus, 1 -  у наукових виданнях України; 6 тез доповідей – опублікованих в вітчизняних науково-практичних конференціях. Повні вихідні дані публікацій.

Участь у міжнародних заходах: 16-18 квітня 2019 року приймав участь у міжнародній конференції «IEEE 39th International Conference on ELECTRONICS and NANOTECHNOLOGY “ELNANO-2019”». Доказ діяльності.

16 вересня 2019 року приймав участь у міжнародній конференції «Mechatronics 2019». Доказ діяльності.

​Науковий керівник: к.т.н., доц. Сідлецький Віктор Михайлович.

Тема дисертації: «Автоматизоване керування випарною установкою на основі інтелектуальних регуляторів».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Савченко.jpg
Савченко Ігор Олександрович

Навчався у НУХТ за освітнім ступенем «бакалавр» 2017-2019 рр. (диплом з відзнакою за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); за освітнім ступенем «магістр» 2019-2021 рр. Нині – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (І рік навчання, рік вступу – 2021).

Публікації за темою дисертації: співавтор 5 наукових праць, у тому числі 1 статті у наукових фахових виданнях України за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); 4-х тез доповідей – опублікованих в вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях. Повні вихідні дані публікацій.

​Науковий керівник: с.н.с., д.т.н. Чумаченко Сергій Миколайович.

Тема дисертації: «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для реагування на загрози виникнення надзвичайної ситуації в природно-техногеній геосистемі».

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

bottom of page