top of page
Industrial Robots, Cobots

Створення  автоматизованих комплексів харчових виробництв на базі промислових та  колаборативних роботів

У сучасній промисловості широко використовується автоматизація та роботизація виробництва. Завдяки цим тенденціям можна домогтися збільшення продуктивності праці та вищої якості продукції, що випускається. Це у свою чергу надає багато додаткових можливостей у порівнянні з класичною структурою систем керування, зокрема:

  • економічна ефективність – роботи скоротять виробничі витрати за рахунок усунення внутрішніх витрат на компенсацію заробітної плати працівників;

  • підвищення якості за рахунок узгодженість продукції, що випускається з масовим виробництвом, можливість людської помилки, з якою можуть зіткнутися співробітники виробничої лінії, буде виключена;

  • оптимізація виробництва - ефективність прогнозів виробництва і рівнів поставок буде збільшена з допомогою роботів, які можуть бути запрограмовані для роботи на оптимальній швидкості та продуктивності;

  • обмеження роботи людини в небезпечних умовах, оскільки виробничі робочі місця часто піддають працівників більшому фізичному ризику.

Роботизація харчового виробництва забезпечує постійну високу якість продукції, оптимізує цикли перекладання й переміщення та, завдяки прискоренню пакувальних процесів, підвищує продуктивність виробництва. Більш того, інтелектуальна роботизація дає змогу гнучко реагувати на зміни сучасного конкурентного ринку й нові вимоги харчової промисловості.
Впровадження роботизованих рішень підвищує ефективність усього процесу виробництва харчових продуктів для всіх стадій виробництва, зокрема для обробки, перекладання, переміщення, та інших стадій виробництва.

На кафедрі роботи в напрямку використання робототехнічних комплексів розпочалися в 2019 році. Колективом викладачів (Роман Міркевич, Михайло Іванченко) та аспірантів (Євген Бондаренко) ведуться постійні роботи по розробці та вдосконаленню структурних та технологічних рішень по інтегруванню існуючих систем керування та робототехнічних комплексів а також впровадження напрацювань в освітній процес. Зокрема було проведено ряд робіт та рішень, які наводяться нижче.

Вивчається використання промислових роботів із системами машинного зору – камера машинного зору розпізнає об’єкт і вказує промисловому роботу куди його необхідно перемістити. Це частина магістерської роботи магістранта Євгенія Бондаренка, який продовжує розвивати дані дослідження в рамках своєї дисертаційної роботи. В рамках даного дослідження старший викладач Роман Міркевич займався розробленням та програмування промислового робота, а Євгенія Бондаренко конфігуруванням системи машинного зору та інтеграцію її в робототехнічний комплекс.

Колективом викладачів (Олександр Пупена, Роман Міркевич) також ведуться активні роботи по підвищення обізнаності спеціалістів галузі промислової автоматизації та виробничників щодо впровадження та експлуатації роботів на виробництві та в інших діяльностях людини. Організовуються та проводяться науково-практичні конференції де відбувається просвіта молодих спеціалістів та студентів в області сучасних засобів, принципів, методів та практик автоматизації технологічних процесів і споріднених галузей та популяризація спеціальності серед молоді.

Розроблені рішення стали основою для нових курсів "Робототехнічні комплекси" для бакалаврів, "Мехатроніка та робототехніка" для магістрів. По результатам роботи написано ряд статей та методичних розробок а також виступи на різноманітних конференціях.          

Рука робота
bottom of page