top of page
Abut40: 1
АБІТУРІЄНТУ: про спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, відповідає за підготовку здобувачів зі спеціальності 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка", зокрема:

Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, так як неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації, комп'ютеризації та роботизації всіх його ділянок не лише харчової промисловості, а й усіх галузей, де інтенсивно впроваджуються новітні інформаційні технології та сучасні системи управління.    

 

Маючи більш ніж 50-річний досвід підготовки фахівців з автоматизації, кафедра особливу увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, розуміючи, що високоякісні технічні фахівці мають мати практичну підготовку роботи з сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. Навчальні лабораторії кафедри обладнані технічними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Siemens, Open System, Мікрол, Тера та іншими. У зв'язку з чим майбутні фахівці мають можливість не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а і набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.

 

З початку впровадження в системи автоматизованого управління мікропроцесорної керувальної техніки викладачі кафедри, одні з перших, почали широке впровадження цієї техніки у навчальний процес і у виробництво. Сьогодні кафедра має одне із найкращих в Україні оснащення навчальних лабораторій мікропроцесорними промисловими контролерами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, які мають статус авторизованих навчальних центрів.

 

На сьогодні практично усі сучасні системи автоматизації будуються на базі технологій IT та з використанням промислових та колаборативних роботів. Саме тому нова назва спеціальності «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» повністю відповідає суті підготовки фахівців і завданням та вимогам четвертої та п'ятої промислової революції, яка полягає у повній інтелектуалізації засобів автоматизації і взаємодії пристроїв і систем через Інтернет, використанню штучного інтелекту та людино-центричності.

Вимоги до змісту і рівня підготовки таких фахівців постійно змінюються, проте основною є використання у навчальному процесі найсучасніших досягнень науки та техніки і, насамперед, широке застосування у системах автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій. На сьогодні практично усі сучасні системи автоматизації − це ІТ-технологічні системи. Саме тому назва освітньої програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» за якою ведеться підготовка бакалаврів в нашому університеті в рамках спеціальності «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»  повністю відповідає суті підготовки фахівців і завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції, яка полягає у повній інтелектуалізації засобів автоматизації і взаємодії пристроїв і систем через Інтернет. Для розробки таких систем необхідні інтегровані знання з автоматизації, інформаційних технологій та програмування, які поєднані у спеціальності «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».


Саме тому наряду з класичними дисциплінами підготовки фахівців в галузі автоматизації велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій: «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій», «Комп'ютерна інженерна графіка», «Основи програмування», «Програмна інженерія в системах управління», «Програмування однокристальних мікропроцесорних контролерів», «Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях», «Web-технології та Web-дизайн», «Промислові контролери та їх програмне забезпечення», «Комп'ютерні мережі та розподілені системи», «Програмні засоби SCADA/HML», «Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів», «Системи управління базами даних та засоби аналітики». «Автоматизація бухгалтерського обліку», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Робототехнічні комплекси», «Інтернет речей», «Мова запитів SQL», «Технології захисту інформації», «Комп'ютерна анімація», «Розробка мобільних додатків» і інші. «Крім того, практично всі дисципліни вивчаються з використанням комп’ютерної техніки.

Магістри що підготовлені за освітньою програмою «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» зорієнтовані на розроблення комп’ютерно-інтегрованих систем управління що базуються на концепції цифрових двійників, передбачають рівень керування усім виробництвом та можуть включати в себе робототехнічні комплекси та інтелектуальні системи. Сучасні системи автоматизації не обмежуються тільки рівнем технологічного процесу (АСК ТП) і їх взаємної координації, а й вимагають впровадження систем управління виробництвом MES/MOM (Manufacturing Execution System / Manufacturing Operations Management) так як це прямо пов’язано з енергоефективністю, якістю та собівартістю продукції, що випускається. Такий майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичної інженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.

 

Викладачі кафедри постійно підтримують зв’язки з організаціями, які займаються впровадженням систем автоматизації і з провідними фірмами-постачальниками сучасних технічних і програмних засобів автоматизації, виконуючи роль консультантів і активних учасників впровадження. Це дає змогу тримати руку на пульсі і підтримувати високий професійний рівень, що дуже важливо для підвищення рівня викладання технічних дисциплін.

Сьогодні на кафедрі працюють 5 д.т.н., професорів і 18 к.т.н, доцентів. Тільки за останніх 10 років 8 співробітників кафедри захистили кандидатські дисертації. Для забезпечення якісної підготовки фахівців викладачами кафедри видаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій і методичні рекомендації. Тільки за останні 10 років видано 5 підручників, 8 навчальних посібників і 30 конспектів лекцій. Крім того, у навчальний процес активно впроваджуються сучасні електронні навчальні підручники і посібники, віртуальні лабораторні роботи, дистанційна форма навчання.

Зв'язуйтеся з нами, приходьте на кафедру у будь який робочий час чи на день відкритих дверей і подивіться на все своїми очима. Ми чекаємо на Вас!

bottom of page