Новини‎ > ‎

Акредитація як основна оцінка підготовки фахівців високого рівня

опубліковано 8 груд. 2018 р., 06:33 Александр Пупена   [ оновлено 8 груд. 2018 р., 06:34 ]

В Національному університеті харчових технологій на кафедрі Інтегрованих автоматизованих систем управління відбулася вкрай важлива та надзвичайно необхідна процедура сучасного становлення освітнього процесу України – акредитація освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології та програмування  в автоматизованих  системах  управління»  спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» другого (магістерського рівня). До цієї роботи були залучені представники експертної комісії, що призначені МОН України, а саме: голова комісії Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів, Центральноукраїнського національного технічного університету та член комісії Левчук Ігор Леонідович, декан факультету комп’ютерних наук та інженерії   Українського державного хіміко-технологічного університету, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації, кандидат технічних наук.

Експертна комісія провела ретельну перевірку та дійшла висновку, що  усі документи, матеріали акредитаційної справи за переліком, обсягом та повнотою відповідають державним вимогам щодо акредитації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології та програмування  в автоматизованих  системах  управління»  спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського рівня) у закладах вищої освіти. Комісія констатувала, що зміст підготовки здобувачів вищої освіти відповідної освітньо-професійної програми відповідає державним вимогам, потребам працедавців та здобувачів вищої освіти і регламентується відповідною документацією, затвердженою в установленому порядку. При цьому рівень наукової та  професійної підготовки науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку магістрів рівні відповідає акредитаційним вимогам.

Родзинкою та переконливою основою для позитивного висновку, що було відзначено комісією, заслуговує високий, один із найкращих в Україні,  рівень оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними та програмними засобами автоматизації провідних фірм світу.

Таким  чином можна з впевненістю сказати, що Національний університет харчових технологій є одним з найбільш потужних навчальних закладів з підготовки фахівців по спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології та програмування  в автоматизованих  системах  управління».

Comments