Новини‎ > ‎

Створено технічний комітет "Промислова автоматизація"

опубліковано 22 черв. 2017 р., 12:19 Александр Пупена   [ оновлено 22 черв. 2017 р., 12:19 ]
У квітні 2017 року створено новий технічний комітет ТК 815 "Промислова автоматизація".

НАКАЗ

27 квітня 2017 р.                                              м. Київ                                                      № 98

Про створення технічного комітету стандартизації

«Промислова автоматизація»

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» та згідно з прото-
колом № 1 засідання керівної ради національного органу стандартизації (далі — НОС)
від 30.03.2017 і з метою гармонізації національних стандартів України в сфері промислової
автоматизації

 НАКАЗУЮ:

1. Створити технічний комітет стандартизації «Промислова автоматизація», надавши
йому реєстраційний номер 185.

2. Уповноважити Асоціацію «Підприємств промислової автоматизації України»
(далі — АППАУ) виконувати функції секретаріату технічного комітету стандартизації
185 «Промислова автоматизація» (далі — ТК 185).

3. Закріпити за ТК 185 сферу діяльності та об’єкти стандартизації згідно з додатком 1.

4. Для забезпечення діяльності ТК 185 призначити:

— головою ТК 185 — Юрчака Олександра Володимировича, генерального директора
АППАУ;

— заступником голови ТК 185 — Романова Максима Олександровича, заступника
директора з розвитку АППАУ;

— відповідальним секретарем ТК 185 — Пупену Олександра Миколайовича, доцента
кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління Національного університету харчових
технологій (далі — ІАСУ НУХТ).

5. Затвердити перелік колективних та індивідуальних членів ТК 185 згідно
з додатком 2.

6. Затвердити структуру ТК 185 згідно з додатком 3.

7. Голові ТК 185 Юрчаку О. В. забезпечити:

— розроблення Положення про ТК 185 і подання його на розгляд та затвердження до
НОС у місячний строк;

— підготування та подання до НОС звіту про діяльність ТК 185 щороку до 25 грудня.

8. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього
наказу на веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».

9. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити
опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика
«Стандарти».

10. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи
особою, яка виконує його обов’язки.Ознайомитися з оригіналом наказу можна за посиланням 
Comments