Кафедра сьогодні

Абітурієнту!

           Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління, спільно з кафедрою автоматизації і інтелектуальних систем керування здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та є випусковою з підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціалізації «Інтегровані автоматизовані системи управління.

           Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, так як неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп’ютеризації всіх його ділянок не  лише харчової промисловості, а й усіх галузей, де інтенсивно впроваджуються новітні інформаційні технології та сучасні системи управління.

Фахівці спеціалізації «Інтегрованих автоматизованих систем управління» зорієнтовані на розроблення та експлуатацію комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Сучасні системи автоматизації не обмежуються тільки рівнем технологічного процесу (АСУ ТП) і їх взаємної координації, а й вимагають впровадження систем управління виробництвом MES (Manufacturing Execution System) так як це прямо пов’язано з енергоефективністю, якістю та собівартістю продукції, що випускається.

        Маючи більш ніж 50-річний досвід підготовки фахівців з автоматизації, кафедра особливу увагу приділяла розвитку матеріально-технічної бази, розуміючи, що підготовка високоякісних технічних фахівців не можлива без надання практичної підготовки роботи з сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. Навчальні лабораторії випускових кафедр обладнані технічними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, VIPA, Mitsubishi, Hitachi, Siemens, Open System, Овен, Мікрол, Тера та іншими. У зв‘язку з чим майбутні фахівці мають можливість не тідбки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а і набувать необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.

 Такий майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичної інженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. використання комп’ютерних і промислових мереж, сучасних методів системного підходу,: технологічного трансферу, системною інтеграцією, реінжинірінгом бізнес-процесів.        

           Викладачі кафедри постійно підтримують зв’язки з фірмами, які займаються впровадженням систем автоматизації і з провідними фірмами-постачальниками сучасних технічних і програмних засобів автоматизації, виконуючі роль консультантів і активних учасників впровадження. Це дає змогу тримати руку на пульсі і підтримувати високий професійний рівень, що дуже важливо для підвищення рівня викладання технічних дисциплін.

          Сьогодні на кафедрі працюють 3 д.т.н., професорів і 9 к.т.н, доцентів. Тільки за останніх 10 років 8 співробітників кафедри захистили кандидатські дисертації.

 
Зв'язуйтеся з нами, приходьте на кафедру у будь який робочий час чи на день відкритих дверей і подивіться на все своїми очима. Ми чекаємо на Вас! 
 
Сторінка у Facebook        

Поделиться

 

Новини кафедри

  • 10-11 квітня семінар по ISA-88 10-11 квітня доцент нашої кафедри, Олександр Пупена, сумісно з АППАУ проводив семінар на тему "Основи управління періодичними (BATCH) виробництвами з використанням стандарту ISA-88". Семінар проходив в центральному офісі ...
    Опубліковано·12 квіт. 2017 р., 22:26 Александр Пупена
  • 06.04.2017 на кафедрі ІАСУ працювати секція конференції 06.04.2017 на кафедрі ІАСУ працювати секція  -  19.1. Інноваційні рішення для інтегрованих автоматизованих систем управління 83-ьої  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Наукові здобутки молоді ...
    Опубліковано·12 квіт. 2017 р., 22:09 Александр Пупена
  • 18.03 пройшов семінар "Сучасні технології та стандарти проектування та розробки SCADA/HMI" 18 березня на території нашого університету пройшов семінар-конференія "Технічний день автоматизації" (ТДА) на тему "Сучасні технології та стандарти проектування та розробки SCADA/HMI". На ТДА в загальному прийняло участь ...
    Опубліковано·21 бер. 2017 р., 08:19 Александр Пупена
Відображаються 1 - 3 із 37 записів. Переглянути більше »